The development of the agricultural crediting in the Danube Vilayet: Common pots in the 60s and 70s of the 19th century. Author: Hristiyan Atanasov. Language: Bulgarian

 

Table of contents

Въведение

За Танзимата и икономиката

Първа глава. Османската империя, земеделието и Дунавския вилает

Танзиматът и земеделието  правителството, теорията и статистиката

Теорията

Правителствена политика

Лихва, лихварство и кредитни институции

Мидхад паша и неговата роля за образуването на касите

Дунавският вилает, местоположение, административна структура, демография, данъци и пътища

Географско местоположение

Адмнистративно устройство

Демографски и социално-икономически профил на областта

Данъци

Инфраструктура

„Образцов фифлик“

Историографията и касите

Изворите

Втора глава. Касите в „голямата“ история. Създаване, устав, капитали и администриране на „общополезните“ каси

Как се създават касите?

Устройство на касите

Капитали и лихви

Общите тенденции с капиталите

Дейности и злоупотреби

Началото

В полза на „общополезните дела“

Злоупотребите

Закъснели вземания

Част от „държавната машина“

Длъжността „мюфетиш“ (müfettiş)

Векилите (vekiller)

Писарите (kâtiber)

Тахсилдарите (tahsildarlar)

Трета глава. Касите на микрониво

Каза Добрич и нейната „общополезна“ каса

Малката история

Село Пири Факъх

Село Ели бей

Отново към по-голямата история

Пари, цени и доходи

Още данни за резултатите от дейността на касите

Заключение

Приложения

Библиография

Развитието на земеделското кредитиране в Дунавския вилает. „Oбщополезните“ каси през 60-те и 70-те години на ХІХ век

Details
Publisher Faber
Language Bulgarian
Pages 252
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-619-00-0560-5
Creation date 2017
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset