Seen Bulgaria: Visual images of the country/land and the people in the German speaking literature until 1879
Language: Bulgarian with a summary in German

 

Table of contents

Въведение

Първа глава. България 1879: портрети и пейзажи от страната

Втора глава. Дунавски изгледи: български измерения

Трета глава. Поход 1828

Четвърта глава. Сред народите на земното кълбо

Пета глава. В илюстрования свят

Шеста глава. Сред народите на Европа

Седма глава. България и българите на “Globus”-a преди освобождението

Осма глава. В немски месечник

Девета глава. България сред страни и морета в “Über Land und Meer”

Десета глава. Два следосвобожденски ракурса в “Über Land und Meer” 1879

Заключение

Литература

Резюме на немски език

Видяна България: визуални образи на страната/земята и хората в немскоезичната книжнина до 1879 г.

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 440
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-07-07-4024-9
Creation date 2016
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:





Panel Tool

Reset