Opaka and Krepcha settlements during the 15th19th centuries: Population, economy, cult centers. Author: Nevena Nedelcheva. Language: Bulgarian

 

Table of contents

Уводни думи

Глава I. Демографска структура на населението в Крепча и Опака през XV-XIX век

1. Селища и население в региона на Крепча и Опака в годините преди Османското нашествие

1.1. Произход на имената Опака и Крепча

1.2. Селища в региона на Крепча и Опака преди Османското нашествие

2. Демографска и конфесионална характеристика на Крепча и Опака през XVXIX век

2.1. Административни положение

2.2. Демографска характеристика и религиозни общности в Крепча и Опака през XVXIX век

Глава II. Икономически профил на Крепча и Опака през XVXIX век

1. Стопанска характеристика на Крепча и Опака през XVXVI век

2. Икономическо и стопанско развитие на Крепча и Опака през XIX век

Глава III. Средища на религиозен живот в Крепча и Опака през XVXIX век

1. Култови средища на мюсюлманите в Крепча и Опака

2. Центрове на култов живот на християнската общност в Крепча и Опака през XIX век

Заключение

Използвани извори и литература

Терминологичен речник

Документи

1. Из опис на хасове, зеамети и тимари в Никополски санджак от 1479 г.

2. Из опис на зеамети и тимари на мустахфъзи в Никополски санджак от 1479 г.

3. Из опис на ленните владения в Никополски санджак от 80-те години на XV век

4. Из съкратен регистър на тимари, заеамети, хасове, мукатаи, мюлкове, вакъфи, чифлици и крепости по територията на еалета Румили (1530 г.)

5. Из подробен османски регистър от XVI век (8-17.XII.152419-28.II.1550 г. / 15411544 г.)

6. Из подробен османски регистър от XVI век (16.XI.15552.ХI.1556)

7. Из регистър на доставчиците на дребен рогат добитък от каза Хезарград (16-24.XII.1573 г.)

8. Из подробен джизие дефтер (1598 г.)

9. Из съкратен джизие дефтер (16.IV.1622 г.)

10. Из съкратен джизие дефтер (16.VIII.1630 г.)

11. Из съкратен джизие дефтер (15.III.1635 г.)

12. Из съкратен джизие дефтер (4.V.163922.IV.1640 г.)

13. Из съкратен джизие дефтер (12.VII.1648 г.)

14. Подробен опис на пълнолетното мъжко население на каза Хезарград, съставен с оглед облагането му и освобождаването му от данъка авариз (16411660 г.)

15. Из съкратен джизие дефтер (25.XII.165012.XII.1650 г.)

16. Из съкратен джизие дефтер (28.X.1670)

17. Из съкратен джизие дефтер от края на XVII  началото на XVIII век

18. Нюфус дефтер на село Крепча (1841 г.)

19. Нюфус дефтер на село Опака (1841 г.)

20. Теметтуат дефетер (18451846 г.). Село Крепча

21. Теметтуат дефетер (18451846 г.). Село Опака

22. Из Салнаме на Дунавски вилает от 1290 г. (1873 г.)

Факсимилиета

Опака и Крепча през XV–XIX век (население, икономика, култови средища)

Details
Publisher Faber
Language Bulgarian
Pages 376
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-619-00-0794-4
Creation date 2018
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset