The never-failing springs: Documentary materials on the history of Plovdiv and Plovdiv region
Непресъхващи извори. Документални материали из историята на Пловдив и Пловдивско
Language: Bulgarian. Categories: Town of Plovdiv; Philippopolis

 

Table of contents

Предговор

I. Тракия и траките, Пловдив и Пловдивско от времето на Омировия епос; на тракийската държава, на римското и византийското владичество до т.нар. варварски нашествия (XII/VIII в. пр. Хр.  IV/V в. сл. Хр.)

1. Омир

2. Алкей

3. Херодот

4. Тукидит

5. Ксенофонт

6. Платон

7. Аристотел

8. Теофраст

9. Аполоний Родоски

10. Полибий

11. Цицерон

12. Тит Ливий

13. Диодор

14. Страбон

15. Конон

16. Помпей Трог

17. Валерий Максим

18. Помпоний Мела

19. Плиний Стари

20. Тацит

21. Флор

22. Светоний

23. Плутарх

24. Псевдо-Плутарх

25. Елий Аристид

26. Лукиан

27. Павзаний

28. Полиен

29. Клавдий Птолемей

30. Атеней

31. Дион Касий

32. Климент Александрийски

33. Дексий

34. Амиан Марцелин

35. Сократ

36. Приск

37. Зосим

38. Малх

39. Йорданес

40. Хиерокъл

II. Тракия. Пловдив и Пловдивско през византийското владичество, по време на първите набези и заселването на славяните и прабългарите на Балканския полуостров, на основаването на Българската държава; на нейното съществуване и падането ѝ под византийско робство, на нейното развитие до завладяването от турците (IV/V  XIV в.)

1. Комес Марцелин

2. Епископ Енодий

3. Прокопий Кесарийски

4. Псевдо-Маврикий

5. Теофилакт Симоката

6. Теофан Изповедник

7. Анастасий Библиотекар

8. Сюлейманкьойският надпис на хан Омуртаг

9. Надпис на хан Маламир

10. Константин Багренородни

11. Лъв Дякон

12. Г. Кедрин — Й. Скилица

13. Й. Кекавмен

14. Григорий Бакуриани

15. Никифор Вриений

16. Теодор Продром

17. Йоан Зонара

18. Ана Комнина

19. Йоан Кинам

20. Идриси

21. Алберт Аквенски

22. Одон от Дьои

23. Архиепископ Вилхелм Тирски

24. Епископ Ото Фрайзингски

25. Пегавски летопис

26. Ламберт Парвус

27. Презвитер Магнус

28. Писмо за смъртта на им. Фридрих І Барбароса

29. Никита Хониат

30. История за похода на им. Фридрих I Барбароса

31. История на кръстоносците

32. Ричард от Лондон

33. Жофруа дьо Вилардуен

34. Надписи и грамота на цар Иван Асен II

35. Георги Акрополит

36. Теодор Скутариот

37. Йоан Кантакузин

38. Никифор Григора

39. Л. Халкокондил

40. Саадедин

41. Михаил Дука

42. Исая Серски

43. Григорий Цамблак

III. Тракия, Пловдив и Пловдивско през османското иго и Българското възраждане до Освободителната руско-турска война (XIVXIX в.)

1. Б. дьо Ла Брокиер

2. Ф. Петанчич

3. В. Курипешич

4. Б. Рамберти

5. Ож. Г. дьо Бузбек

6. X. Дерншвам

7. Заповед до кадията на Филибе

8. Ф. дю Френ-Кане

9. П. Лескалопие

10. Неизвестен пътеписец

11. Ст. Герлах

12. А. Веннер

13. Хаджи Калфа

14. П. Богдан

15. Е. Челеби

16. Четири летописни бележки

17. Дж. Бърбъри

18. П. Рико

19. Две заповеди от туруките власти

20. Силяхдар

21. П. Люка

22. Ф. дьо Совбьоф

23. Дубровнишки пътепис

24. А. Женне

25. Заповед на султана

26. Фр. Пуквил

27. Иконом Константин

28. Георги Петър Пловдивчанин

29. Заповед на заместник назъра на Филибе

30. А. дьо Ламартин

31. Неофит Бозвели

32. В. Априлов и Н. Палаузов

33. Ами Буе

34. Ог. Викенел

35. Мих. Чайковски

36. Ад. Бланки

37. К. Фотинов

38. С. Робер

39. В. Григорович

40. Ед. Спенсер

41. Житие на Рада Пловдивска

42. Дописка от „Цариградски вестник“

43. Обръщение от ръководителите на църковно-националната борба в Пловдив

44. Н. Геров

45. А. Дюмон

46. Л. Каравелов

47. П. Хитов

48. Ив. Богоров

49. К. Моравенов

50. Хр. Г. Данов

51. Й. Груев

52. Хр. Иванов – Големия

53. Хр. Илич

54. Показания на В. Левски пред съда

55. Показания на Ат. Узунов пред съда

56. Ст. Заимов

57. С. Бобчев

58. Дописки от в-к „Знаме“

59. Писмо на К. Чистеменски

60. Писмо на Г. Бенковски и П. Волов

61. М. Дринов

62. Ал. Церетелев

63. Ив. дьо Вестин

64. Ю. Скайлер

65. П. Димитров

66. Дж. Макгахан

67. Д. дьо Лонле

68. Спомени на руски воини, участници в Освободителната война

69. Адрес от пловдивчани до граф Н. П. Игнатиев

Справочен апарат

Списък на използваните източници

Списък на илюстрациите

 

Details
Publisher Hristo G. Danov
Language Bulgarian
Pages 576
Illustrations b/w figures
Binding hardback
Creation date 1975
Size 16 х 24 cm
Condition
Condition very good

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset