Svetla Yaneva. Bulgarians  tax-farmers in the fiscal system of the Ottoman Empire in the 19th century. To the history of the Bulgarian economic and social elites in the 19th century
 
 
Table of contents

Увод

Въведение

Глава 1. Участието на българи в Османската откупна система през XIX в.

Промените в данъчната система през ранни танзиматски период и ролята на някои немюсюлмани  притежатели на капитали

Българи откупвачи на данъци през първите десетилетия на XIX в.

Откупуването на данъци през 40-те и 50-те години на XIX в. и участието на българите

Османската фискала регламентация и практики през 60-те и 70-те години на XIX в. и дейността на българите откупвачи

Една специфична роля  гарантите  посредници и кредиторите

„Комунален илтизам”

Глава 2. Стопански и фискални практики на българите откупвачи на данъци през XIX в.

Формирана на съдружия

Делови тактики, практики и стратегии за упражняване на дейността и извличане на печалби на българите откупвачи на данъци през 40-те и 50-те години на XIX в.

Дейността на откупвачите на данъци от първата половината XIX в. на микроравнище

Промени в бизнес стратегиите, тактиките и практиките на българите откупвачи на данъци през 60-те и 70-те години на XIX в.

Злоупотреби и неправомерни практики на откупвачите на данъците

Между старото и новото  професионална култура и делови умения на българите откупвачи на данъци през XIX в.

Глава 3. Социален статус и обществени роли на българите откупвачи на данъци

Социален произход, социопрофесионална и териториална мобилност на българите откупвачи на данъци

За имуществения статус на българите откупвачи на данъци

Роля в развитието на духовния живот и образованието

Участие в църковното движение

Политически изяви на българите откупвачи на данъци

Обществено положение и обществено влияние

Заключение

Приложения

Библиография

Списък на съкращенията

Именен показалец

 
Българи – откупвачи на данъци във фискалната система на Османската империя
Details
Publisher New Bulgarian University
Language Bulgarian
Pages 424
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-535-661-2
Creation date 2011
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset