Bulgarians, church building and religious literature (1830s1840s)
Language: Bulgarian

 

    The book analyzes the role of the Bulgarian Christian Orthodox church structures in the spiritual awakening the Bulgarian communities in the 1930s and 1840s within the Ottoman Empire.

 

Table of contents

Предговор

Българите в църковното строителство (30-те години на XIX век)

Предисторията

Обществената атмосфера от 30-те години на XIX век

Обем и територия на църковното строителство

Мотивите за строителството

За разрешителните и другите документални източници

Кои са инициаторите на строителството?

За църковните епитропи

Какви средства се изразходват в църковното строителство?

Кой дава средствата?

Инвестиции в социален капитал

С какво темпо се строи?

Как изглеждат църквите? Какво ново в храмовия интериор?

Църквата и местното просветно дело

Църковните библиотеки

Религиозната литература (30-те  40-те години на XIX век)

Печатните религиозни книги

Началото

За богослужебните книги

За религиозно-образователната и религиозно-нравствената книжнина

Разпространението

Ръкописите

Шумен  храмът „Св. Възнесение/Св. Георги“ и българското общество през първата половина на XIX век

Строежът

Школото

И накрая...

Приложения

Приложение №1. Списък на издирените досега 178 построени, възстановени или ремонтирани църкви през 30-те години на XIX век

Приложение №2. Османотурски документи за църковното строителство през 30-те години на XIX век

Приложение №3. Из кондиката на църквата „Св. Георги“ в Струга

Приложение №4. Таблица с използваната религиозна литература (18061852)

Библиография

Именен показалец

Географски показалец

Съкращения

Резюме на английски език

Българите, църковното строителство и религиозната литература (30–40-те години на XIX век)

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 288
Illustrations b/w figures
Binding hardback
ISBN 978-954-07-4175-8
Creation date 2016
Size 16 x 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset