Mitev, Plamen (ed.). Biographical essays: Volume 1
Category: Bulgarian National Revival; Modern Bulgarian history
Original title: Биографични очерци. Том I

Language: Bulgarian

 

The edition comprises several essays on prominent figures of the Bulgarian National Revival period (revolutionaries, clerics, intellectuals, traders).

 

Table of contents

Встъпителни думи

Н. Манолова. Партений Зографски, Поленински и Нишавски (биографични бележки)

П. Митев. Софийският даскал Христо Ковачев

Р. Спасов.  Дискусионни въпроси за възникването на село Ошаните  родното място на възрожденския майстор Пеню Ошанеца

С. Шиваров. Лефтер войвода  Робин Худ от Мала Азия. Хайдути сред малоазийските българи (60-те години на ХІХ век)

В. Рахилова. Стипендиантите на княз Стефан Богориди (1775/17801859): опит за обща характеристика

В. Терзиев. Лекарят с много лица: д-р Петър Протич

М. Георгиев. Хаджи Иван Хадживълков

А. Петрова. Търговецът Кириак Васили между градовете Виена и Лайпциг (ХVІІІ  началото на ХІХ век)

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 228
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-07-5102-3
Creation date 2021
Size 16 x 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset