Ancient reminiscences in the Bulgarian National Revival literature
Антични реминисценции във възрожденската книжнина
Language: Bulgarian with summaries in English and Russian
Category: Literature of the Bulgarian National Renaissance

 

   The book highlights a representative part of the Bulgarian literature in which the presence of the ancient paradigm is manifested as relevant for the Revival context and the newly emerging cultural-historical situation in the 19th century. The reception of the Ancient tradition is not a purpose in itself, but rather a conscious process of adaptation (“Bulgarianisation”), designed to solve the educational and pedagogical tasks that the first Revival writers (Sofroniy Vrachanski, Petar Beron, Neofit Rilski, Raino Popovich, Neofit Bozveli) took in hand.

 

Table of contents

Благодарности

Предисловие

I. Рецепция на античните жанрове във възрожденската книжнина

1. Кратките повествователни жанрове: басня, парабола, анекдот

Езоповите басни: литературни и педагогически образци

Баснята и параболата у Петър Берон

Анекдотът у Софроний Врачански и Христаки Павлович

2. Разгърнатите повествователни форми: животоописанието на Езоп и поемата „Илиада“

Животоописанието на Езоп: Максимус Планудис и Жан дьо Лафонтен

„Животът на Езоп“ и ръкописната рецепция на Неофит Рилски и Райно Попович (въпросът за преводача, съ-преводача и плагиатора)

„Животоописание на фригиеца Езоп“ и печатната рецепция на Димитър Попов

Дебатът върху понятието за Античност и първите преводи на „Илиада“

II. Античносто наследство във възрожденските книги по българска и всеобща история

Рецепция на Античността и романтичнат историография

Полемичното говорене върху античните източници в две български истории: „История на българския народ“ и „История блъгарска“

Етническият митонаратив у Гавраил Кръстевич

Реконструиране на славянизараната митологема у Тодор Шишков

Фигурите на философа и на владетеля в учебниците по всеобща история

Урокът на Аристотел, или за „примерния“ ученик Александър Македонски

Урокът на Солон. Свещеният и светският образ на историята

III. Антични реминисценции във възрожденската словесност

Читателското очакване и функцията на предговора

Античният жанр „каталог на жените“ у Станка Николица Спасо-Еленина

Адаптираната античност в творчеството на Йордан Хаджиконстантинов-Джинот

Античният пример в реториката на Найден Геров

Послеслов

Библиография

Приложение

Summary

Именен показалец

 

Details
Publisher Publishing Centre "Boyan Penev"
Language Bulgarian with summaries in English and Russian
Pages 454
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-619-7372-28-1
Creation date 2020
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset