The formation of the Bipolar World
Language: Bulgarian

 

     What is the time span of the Bipolar World? This question still raises discussions among the scholars. The provided answer to the problem trace out the begining of creation of the Bipolar World in the decade before the First World War. The author analyses the foreign policy of the leading European countries (Germany, France, Great Britain, Russia and Austro-Hungary), the US and Japan. By modeling the theoretical constructs, the monograph revealed the transition from one international system to another and the formation of two centers of power (poles) in world politics.

 

Table of contents

Предговор

Първа глава. Международните системи и преходите между тях

1.1. Международните системи: метод и същност

1.2. Смяната на системите като израз на динамиката в международната среда

1.3. Преходите като закономерност при смяна на международните системи

1.4. Регионалните кризи като преход към Двуполюсния свят

1.5. Двуполюсният свят като трета система в международните отношения

Втора глава. Външна политика на Великите сили при формирането на биполярния свят

2.1. Германия  с глобални възможности

2.2. Австро-Унгария  с амбиции на Балканите

2.3. Великобритания  с глобални интереси

2.4. Франция  с нови възможности

2.5. Русия  с нови съюзници

2.6. Италия  с променяща се ориентация

2.7. Извъневропейските фактори

2.7. Съединените щати  с глобални амбиции

2.8. Япония  неоспорим фактор в Далечния Изток

Трета глава. „Голямата война“ като материализация на Двуполюсния свят

3.1. Юлската криза и „колебливата“ дипломация

3.2. Разширяване на коалициите

3.3. Международни последици от „Голямата война“

3.4. Парижката мирна конференция

Заключение

Библиография

Речник

Хронологии

Индекс

Карти

Формирането на Двуполюсния свят

Details
Publisher New Bulgarian University
Language Bulgarian
Pages 324
Illustrations -
Binding paperback
ISBN 978-954-535-926-2
Creation date 2016
Size 16 х 24 cm
Citation
Citation Хинкова, Соня. Формирането на двуполюсния свят. София: Нов български университет, 2016.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset