Diplomacy and politics in the international systems "Metternich" and "Realpolitik" (International relations during the 19th century)
Language: Bulgarian

 

     The monograph is devoted to the international systems "Metternich" and "Realpolitik". The systems are abstract theoretical constructions but they allow us to answer the question "why" certain things happen, rather than "what" is happening. The book provides a political analysis of the 19th-century international relations combining the means of theory and history.

 

Table of contents

Предговор

Първа глава. Традиция и динамика в международните отношения

1.1. Същност и типология на системите в международните отношения

Системност в международните отношения (понятия и теории)

Наследството от Вестфалския международен ред

Войни за наследства

Революционните войни

Баланс на силите

Критерии за типологизиране на системите

1.2. Динамика на субекта в международните отношения

Възникване на държавата — понятия и условия

Триумфът на националната държава

Кризата на националната държава

Блоковото разделение

Западните интеграционни структури

Европейското политическо сътрудничество (ЕПС)

Дилемата независимост или взаимодействие

Засилване на ролята на националната държава в постбиполярния свят

Намаляване на ролята на националната държава в постбиполярния свят

Националната държава в контекста на геополитиката и глобализацията

Втора глава. Дипломация на реставрацията в международната система „Метерних“

2.1. Същност и основни характеристики на системата „Метерних“

Хронология и структура

Водещи принципи и противоречия

Конгресите на Свещения съюз

Революционни вълни срещу реставрацията

Юлската революция

Белгийската независимост

Полското въстание

Франция — от революция към империя

Немските държави — от недоволство към обединение

Хабсбургската империя — от разпадане към централизация

Анекс. Източният въпрос – същност и динамика

Същност и основни понятия

Хронологични граници

Етапи в Източния въпрос

Източните кризи

2.2. Външна политика на великите сили в международната система „Метерних“

Великобритания — в „блестяща изолация“ и защита на равновесието

Русия — силов фактор и гарант на статуквото

Австрия — дипломатически фактор и балансьор

Прусия — „изгряващата“ Велика сила

Франция — победена и възродена

Трета глава. Триумф на националните държави в международната система „Реалполитик“

3.1. Същност и основни характеристики на системата „Реалполитик“

Кримската война като преход към нов международен ред

Хронология и структура

Водещи принципи и противоречия

Съюз на тримата императори

Обединението на Германия — триумф на военната сила

Етапи и подходи

Идеите на Бисмарк

Войните на Прусия

Обединение на Италия — триумф на националната идея

Условия и влияния

Етапи и подходи

От конфедерация към кралство Италия

Източната криза от 1875—1878 г. — триумф на гъвкавата дипломация

Фактори и динамика на кризата

Дипломация за мир

Военна дипломация

Берлински конгрес

3.2. Външна политика на великите сили в международната система „Реалполитик“

Прусия/Германия — доминиращ фактор

Австрия/Австро-Унгария — в отстъпление

Русия — падение и възход

Франция — възход и падение

Великобритания — глобален фактор

Нови фактори в дипломацията на системата „Реалполитик“

Италия — географски фактор

САЩ — регионален фактор

Япония — „изгряващата“ сила

Заключение

Библиография

Индекси

Дипломация и политика в международните системи "Метерних" и "Реалполитик"

Details
Publisher New Bulgarian University
Language Bulgarian
Pages 562
Illustrations -
Binding paperback
ISBN 978-954-535-670-4
Creation date 2012
Size 14 х 22 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset