Crime and Punishment in the Nation State: Historical Sociology of Criminal Justice in Bulgaria. Volume 2. In Bulgarian

 

Table of contents

Предговор

I. Социалистическото наказание: революционна целесъобразност и класови посегателства

Една първоначална история на социалистическото законодателство

Политически опасни лица“ или как се действа без закон, съд и присъда

Народната милиция: „рожба на всенародното антифашиско въстание на 9 септември

1944 г.“

Народната войска: „верен страж и непоколебим защитник на социалистическото общество“

Тоталната кодификация на социалната опасност или за прилагането на закона по аналогия

Обществено-политическата функция на „свободните“ съдебни обстоятелства

Конституирането на вина или как е възможен контрареволюционният умисъл

Принципът на вътрешното убеждение срещу социалистическото правосъзнание на съдията

Амнистия, помилване, реабилитация: три технологии за наказателен контрол

Двойната роля на социалистическото наказание: обезвреждане и превъзпитание

Тоталитарният лагер: „абсолютно и съвършено пространство на изключението“

II. Всеобхватен надзор и всекидневна инфранаказателност: пространства на функциониране

Наказание и възпитание: към една „рационална“ икономия на репресията

Юридическият казус „опасен рецидив“: пределно интензифициране на наказанието

„Държавната тайна“ на Народна република България: всеобхватна форма на наказуема секретност

Престъплението „недоносителство“: лична или колективна юридическа отговорност

Социалистическата граница: „пространство“ на концентрирана наказателна намеса

За контролата, паспортите и регистрацията на българските граждани и чужденците

Безделието или за престъпленията скитничество и просия: „два паразитни начина на живот“

Непълнолетните правонарушители: възпитателен надзор и мерки за въздействие

Другарският съд: завършена и строга инфранаказателна практика

Показният съдебен процес: „празнична манифестация“ на социалистическата законност

Социалистическият затвор: властови механизъм за идеологическо преобразуване на осъдените

III. Наказателна профилактика и превантивна дейност: условия за възможност

„Хулиганство“: престъпление, административно нарушение и всекидневна простъпка

Народната милиция: от репресивни и контролни функции към „изчерпателна“ превантивна дейност

Социалистическа общественост срещу престъпността: нови форми на мобилизация

Съдебната институция: от сигнална функция до всеобхватност и завършеност на превенцията

Възпитателни, превантивни и осигурителни мерки: как трябва да защитаваме обществото

„Принудителни медицински мерки“ или за ролята на съдебнопсихиатричната експертиза

Законови престъпления и административни нарушения: една всеобща координатна система

Преход от изправително затваряне към живот в полусвобода: за (не)ефективността на наказанието

Престъпността на непълнолетните: социалистически опит за социологически портрет

Личността на социалистическия престъпник или за нищетата на марксистката криминология

Общественото мнение през късния социализъм: причини-условия за съществуването на престъпност

Библиография

Нормативни актове

Престъпление и наказание в националната държава. Том втори

Details
Publisher New Bulgarian University
Language Bulgarian
Pages 552
Illustrations -
Binding paperback
ISBN 978-954-535-909-5
Creation date 2016
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset