The Mystery of the Bulgarian Frescoes. To Touch the God

 

Table of contents

Въведение

I. Хора богоносци и докосващи Бога

1. Св. Богородица  най-блажената между хората

2. Св. Йoсиф Обручник: закрилник на малкия Иисус, баща на братята и сестрите Господни

3. Св. Йоан Кръстител  Предтеча Христов (и Негов братовчед по плът)

4. Св. Игнатий  детето, прегърнато от Бога, богоносният мъж и старецът мъченик

5. Св. Христофор – чудовищният христоносец

6. Тетраморфът: записалият Словото Божие вече не е само човек

6.1. Св. ев. Матей

6.2. Св. ев. Марко

6.3. Св. ев. Лука

6.4. Св. eв. Йоан: любимият ученик на Иисус, който проповядвал: „Бог е любов“

7. Св. Тома: съмняващият се, поискал да докосне Христовите рани

8. Инцидентни докосвания до Бога: Чудесата и Поруганието Христови

8.1. Чудесата на Богочовека

8.2. Богът, поруган от хората

8.3. Юда: отпадналият апостол, предал Учителя си с целувка

9. Мария Магдалина: не ме докосвай, понеже…

10. Св. Екатерина  Христовата годеница

11. Св. Симеон Богоприемец и св. Анна Пророчица: пресечната точка на Двата Закона

12. Слизането на Христос в ада: спасителното докосване между Новия и стария Адам

13. Бог Отец и Бог Син

14. Бог и човек при Сътворението

II. Докосването на Бога до човека според Ерминиите и в българската иконографска традиция

Рождество Христово

Животът на Богородица до Рождество Христово

Рождество Богородично

Въведение Богородично

Благовещение на св. Дева Мария

Срещата на св. Мария и св. Елисавета

Бягството в Египет и Избиването на младенците

Сретение Господне

Обрeзание Христово

Христос сред книжниците

Кулминацията на Божествената драма и жените мироносици

Снемане от кръста

Оплакване и полагане на Христос в гроба

Явяване на Христос на мироносиците

Възнесение Христово и Слизане на Светия дух на Петдесетница

Успение и Възнесение Богородично

Кръщение Христово и иконографията на Св. Йоан Предтеча

Умиване на нозете

Тайната вечеря

Уверение (Осезание/Неверие ) Томино

Възкресяването на Лазар (Лазарова събота)

Слизане в ада

Иаков, братът Господен

Юда предателят-самоубиец

Тетраморфът, или „четирите образа“

Крилатите светци

Спас на убрус, на керемида или Спас неръкотворен (Мандилион)

Светата Троица

Една непозната православна традиция: Етиопия

III. Словото в образи

Родословието на Бога

Светите роднини до Богоявление

Св. Йоан Предтеча и Кръщение Христово

Спасителят и последователите Му до Възнесение Богородично

Възкресение Лазарово

Умиването на нозете

Тайната вечеря и Причастието на апостолите

Предателството на Юда и Поругание Христово

Отричането на Петър и Уверението на Тома

Жените мироносици и Слизане в ада

Възнесение Христово и Слизането на Светия дух

Успение и Възнесение на св. Богородица

Първото поколение хора-богоносци

Евангелистите

Св. Христофор

Св. Игнатий

Св. Екатерина

Светата Троица

Мъж и жена ги сътвори

Да нарисуваш Емануил

Първообразът на образите

Заключение

Приложение: Основни православни храмове, от които произхожда използваният иконографски материал

 Мистерията на българските стенописи. Да докоснеш Бога
Details
Publisher Inle
Language Bulgarian
Pages 560
Illustrations 1370 b/w and color photographs
Binding paperback
ISBN 978-619-90285-1-3
Creation date 2014
Size 21 х 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset