Todor Subev. Selected Works in Church History

 

Table of contents

Предговор

Био-библиографски поглед върху творческия път на прод. дтн Тодор Събев

1. Българската църква през IXX век

2. Автокефална уредба и патриаршеско достойнство на българска православна църква

3. По някои въпроси на хазарската мисия

4. Житията и службите на св. Климент Охридски като исторически извори

5. Развитие на църковната историография в Първата българска държава

6. Автокефалия, диоцез и междуцърковен престиж на Търновската патриаршия

7. Църковно-родолюбивото дело на св. Патриарх Евтимий , въплътено в историографските му произведения

8. Отец Паисий Хилендарски: епоха, личност, дело, значение

9. Славянските просветители светите Кирил и Методий в българското възраждане

10. Г.С. Раковски в борбата за църковно-национална независимост

11. Поглед върху основаването и църковно-народностното служение на българската екзархия

12. Българската православна църква и националноосвободителното движение

13. Българо-руско братство и сътрудничество в периода на османското иго

14. Православната ни църква и 1300-годишнината на българска държава. Единадесет века в служба на народа и родината

15. Принос към историята на движението на църковно-национална независимост (XIX в.)

16. Английски документи за българската екзархия

17. Неизвестни автобиографии на Екзарх Йосиф

18. Два благодарствени адреса към братята освободители

19. Студентското християнско движение в България

20. Учредяване, цел и задачи на Църковноисторическия и архивен институт

21. Приносът на академик патриарх Кирил към историческата наука, междуцърковните отношения и вътрешното устройство на българската църква

22. Church life and ecumenical relations under communist rule

Избрани съчинения върху историята на Църквата

Details
Publisher Faber
Language Bulgarian, English
Pages 672
Illustrations
Binding hardback
ISBN 954-775-437-8
Creation date 2005
Size 17 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset