The Eucharist: Mysterium fidei  mysterium vitae. Liturgical research of the Sacrament of the Eucharist
Original title: 
Евхаристията: Mysterium fidei – mysterium vitae. 
Language: Bulgarian. Category: Theology

 

Table of contetns

Предговор

Научни характеристики

Вместо увод. Свидетелства за Евхаристията в българската православна литургична традиция

Литургичната църковност

Евхаристийното богословие като изповед на вярата на българските литургисти

Конфесионални и инерконфесионални характеристики

Глава първа. Характеристики в изследването на Евхаристията  методологични, символични, литургични, партистични, догматически, тълкувателни

Фактори на формирането на литургичните феномени

Православното богослужение  молитва, вяра и живот

Литургчино и тайнствено  богослужебно и мистично

Божията благодат и светоотческото богословие  основа на литургичното богословие

Претворяването  общение с Троичния Бог и пребъдване в Божието Царство

Между ἀνάμνησις и ἐπίκλησις като литургични феномени за реализиране на Евхаристийното тайнство

Съборността в евхаристийната икумена  идеи, възгледи и учения

Глава втора. Светата Литургия  история, развитие, части и особености

От Ἐπιφάνεια до Литургия

Литургично многообразие  вероизповедна идентификация. Източни литургични семейства (общи характеристики)

Общо за източните видове литургични семейства

Антиохийско литургично семейство

Александрийско литургично семейство

Йерусалимско литургично семейство

Литургията на Църквата

Части на Литургия

Литургия на Словото  изповядване на Евангелието

Литургия на предложението  изповядване на небесната и земна Църква

Проскомидийният чин

Великият вход

От berāḵā към Εύχαριστία

Юдейската и раннохристиянската литургична практика

Някои паралели между синагогалната богослужебна практика и връзката с денонощния богослужебен кръг (кратък анализ)

Паралел межд синагогалното богослужение и византийския литургичен ритуал

Някои паралели между юдейската пасха и Тайната вечеря

Тайната вечеря като Ἐπιφάνεια на Светата Троица

Някои различни хипотези

Някои паралели на юдейската berāḵā с раннохристиянските и класически византийски анафори

Литургия на верните — изповядване на Тялото Христово  Църквата

Древните византийски (константинополски) анафори BAS и CHR  литургични особености и характеристики — паралели и различия

Aвтентичност на византийската BAS

Редакции, преводи и издания на BAS

Автентичност на византийската CHR

Особености в състава на Анафората на BAS и на CHR

Особености на молитвите на на CHR в сравнение с BAS

Трета глава. Учението на Църквата за светата Евхаристия  основно изследване на литургийните и евхаристийни феномени

Освещаващата и претворяваща сила в Евхаристията

В подготовката за освещаване и претворяване

Евхаристийна вероизповед

Спасителен диалог между Бога и човека

Εὐχαριστήσωμεν τῷ Κυρίῳ  да благодарим  да изповядаме Господа

В евхаристийно ядро  ἐπίκλεσις  nucleus eucharitica

Евхаристийна пневматология и тайноизвършители текстове

Глаголите за освещаване и претворяване: покажи и направи

Епиклетични елементи и проблеми на призователната молитва  пресъществяване или претворяване

Теоцентричност на евхаристийния текст и православната вероизповед във византийските литургии BAS и CHR

Свидетелства за Истината според учението на Църквата и Евхаристията

Връзка на Византийските анафори на BAS и CHR с тайнството Изповед

Глава четвъртаЕвхаристийна ангелология

От Христовата жертва към благодарение, славословие и вечен живот

Вероизповед и освещаване във и чрез Ангелската песен

„Ангели поют на небеси...“

Обощение

Заключителни думи

Приложение

Библиография

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 608
Illustrations
Binding hardback
ISBN 978-954-07-4888-7
Creation date 2020
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset