The New Global Powers and Europe: From a Bipolar to a Multipolar World
Новите глобални сили и Европа. От двуполюсен към мултиполярен свят
Language: Bulgarian

 

Table of contents

Предговор

Раздел първи. Глобалният преход на границата между XX и XXI век

Глава 1. Интеграцията и преходите на цивилизацията

Глава 2. Кога интеграцията се превръща в глобализация?

Глава 3. Криза на двублоковата система и начало на обща цивилизационна промяна

Раздел втори. Заблуди и кризи в началото на прехода към нова цивиизация

Глава 4. Крахът на тоталитарните модели в Източна Европа и Азия (1986-1992)

Глава 5. Финансова и политическа криза в САЩ и Европа (2007-2012)

Глава 6. Арабската пролет и Ислямска държава (2011-2017)

Глава 7. За вакуума в глобалната власт

Глава 8. Походът на бедните и три лоши сценария

Раздел трети. Новият глобален ред: мултиполярният свят

Глава 9. Защо еднополюсният свят с една свръхдържава не е достатъчен

Глава 10. „Плоският“ либерален свят и дебалансите на глобализацията

Глава 11. Какво е това мултиполярен свят

§1. Мултиполярният свят: нов световен ред и лидерство

§2. Глобални и регионални сили и сателити

§3. Глобална култура и национална идентичност

§4. Крах и конвергенция на старите идеологии

Раздел четвърти. Глобалните сили в началото на XXI век

Глава 12. Индекс на глобално влияние

§1. Брутният вътрешен продукт - базисен индикатор за глобално влияние

§2. Военнотехническият компонент на Глобалното влияние

§3. Участие в световния търговски обмен

§4. Разпределение на мултинационалните корпорации между основните глобални сили

§5. Преките чужди инвестиции като фактор на глобално влияние

Глава 13. Визия за новия световен ред: пренареждане на глобалните сили

Глава 14. Новите глобални съюзи: не разделяйте отново света!

Раздел пети. Стратегията „Глобална Европа“

Глава 15. A Global Europe - как и кога?

Глава 16. Европа на различни скорости и истинската кохезия

Глава 17. Глобална Европа - балансьорът на световната политика

Раздел шести. Новото глобално лидерство и сближение на политическите модели

Глава 18. Три базисни модела на управление в съвременния свят

Глава 19. Конвергенция на моделите и идеен синтез

Глава 20. Глобално лидерство или нарастващ хаос

Вместо заключние. Писмо до лидерите на глобалните сили и Европа

Използвана литература

Биографична справка

Бележки и референции
Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 280
Illustrations
Binding hardback
ISBN 978-954-07-4315-8
Creation date 2017
Size 14 х 22 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset