The role of the head of state in the legislative process: Review of the Bulgarian constitutional models. Author: Ekaterina Mihaylova. Language: Bulgarian

 

Table of contents

Увод

Глава първа. Държавен глава: понятие, функции. Държавният глава в българските конституционни модели

I. Понятие за държавен глава. Функци на държавния глава

1. Понятие за държавен глава

2. Функции за държавния глава

II. Държавният глава в българските конституционни модели

1. Държавният глава в Търновската конституция

2. Държавният глава в Конституциите от 1947 г. и 1971 г.

3. Държавният глава според изменението на Конституцията от 1971 г. и Конституцията от 1991 г.

Глава втора. Ролята на държавния глава в законодателния процес при действието на Търновската конституция

I. Създаване и обща характеристика на Търновската конституция

II. Ролята на държавния глава в законодателния процес според Търновската конституция

1. Законодателна инициатива

2. Тронно слово

3. Свикване на парламента, отлагане на заседания, разпускане на парламента и насрочване на избори

4. Санкция, вето, промулгация, обнародване

5. Извънредно законодателство

6. Изменения на Конституцията, Велико народно събрание

7. Регенство

8. Фазите на законодателния процес и държавният глава

III. Политическа и правна оценка

Глава трета. Конституцията от 1947 г.: ролята а държавния глава в законодателния процес след 9 семтември 1944 г.

I. Създаване и обща характеристика на Конституцията от 1947 г.

II. Ролята на държавния глава в законодателния процес спред Конституцията от 1947 г.

1. Законодателна инициатива

2. Свикване на парламента, разпускане на парламента, насрочване на избори

3. Санкция, вето, промулгация, обнародване

4. Укази на Президиума на Народното събрание

5. Изменение на Конституцията

6. Фазите на законодателния процес и държавният глава

III. Политическа и правна оценка

Глава четвърта. Конституцията от 1971 г.: ролята на държавния глава в законодателния процес. Изменението на Конституцията през 1990 г.

I. Създаване и обща характеристика на Конституцията от 1971 г.

II. Ролята на държавния глава в законодателния процес според Конституцията от 1971 г.

1. Законодателна инициатива

2. Свикване на парламента, разпускане на парламента и насрочване на избори

3. Санкция, вето, промулгация, обнародване

4. Укази на Държавния съвет

5. Изменение на Конституцията

6. Фазите на законодателния процес и държавният глава

III. Изменението на Конституцията от 1971 г. през 1990 г.

IV. Политическа и правна оценка

Глава пета. Конституцията от 1991 г.: ролята на държавния глава в законодателния процес

I. Създаване и обща характеристика на Конституцията от 1991 г.

II. Ролята на държавния глава в законодателния процес според Конституцията от 1991 г.

1. Законодателна инициатива

2. Обръщения към народа на Народното събрание, послания, информиране на Народното събрание

3. Насрочване на избори, свикване на парламента, разпускане на парламента

4. Санкция, вето, промулгация, обнародване

5. Изменение на Конституцията. Велико народно събрание

6. Фазите на законодателния процес и държавният глава

7. Държавният глава и Конституционният съд

III. Политическа и правна оценка

Заключение

Приложение: Сравнителна таблица за правомощията на държавния глава в законодателния процес според четирите конституции

Библиография

Ролята на държавния глава в законодателния процес

Details
Publisher New Bulgarian University
Language Bulgarian
Pages 280
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-535-860-9
Creation date 2015
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset