Table of contents

Въведение

Първа глава. Свободите на вътрешния пазар

§ 1. Икономическа интеграция. Европейска икономическа интеграция

§ 2. Свобода на движение на стоки

2.1. Политика в областта на конкуренцията

2.2. Злоупотреба с монополно положение

§ 3. Свобода на движение на хора

§ 4. Свобода на установяване

§ 5. Свобода на предоставяне на услуги

§ 6. Свобода на движение на капитали и плащания

Втора глава. Външни отношения и политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз

§ 1. Еволюция на общата външна политика и политика за сигурност на ЕС

§ 2. Развитие на европейската политика за сигурност и отбрана

2.1. История, причини, политически и дипломатически контекст на появата на европейската политика за сигурност и отбрана

2.2. Институции

2.3. Граждански и военни способности на европейската политика за сигурност и отбрана

2.4. Европейската политика за сигурност и отбрана в контекста на Европейската стратегия за сигурност

§ 3. Лисабонският договор от декември 2007 г. за изменение и допълнение на Договора за ЕС по въпросите на общата външна политика и политика за сигурност и европейската политика за сигурност и отбрана

Трета глава. Сътрудничество в областта на правосъдието и вътрешните работи

§ 1. Развитие на сътрудничеството в областта на правосъдието и вътрешните работи до 1992 г.

1.1. Създаване и дейност на групите Треви

1.2. Сключване и обхват на Шенгенското споразумение

§ 2. Въвеждане на сътрудничеството в областта на правосъдието и вътрешните работи съгласно Договора за ЕС и други актове 

2.1. Договор от Маастрихт

2.2. Договор от Амстердам

2.3. Договор от Ница

2.4. Договор от Лисабон

2.5. Полицейско и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси

§ 3. Създаване и дейност на Европол и други европейски организации (1995-1998)

3.1. Организационна структура

3.2. Дейност на Европол

3.3. Сътрудничество на Европол с трети страни

3.4. Други европейски организации

3.5. Сътрудничество на България с Европол

§ 4. Въвеждане на Европейска заповед за арест

4.1. Процедури за прилагане на Европейската заповед за арест

4.2. Приложение на Рамковото решение за Европейска заповед за арест

Политики на Европейския съюз
Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 144
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-07-2876-6
Creation date 2011
Size 14 х 20 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset