World and Knowledge: Collection on the occasion of the 70th anniversary of Angel Stefanov
Свят и познание. Сборник по случай 70-годишнината на Ангел Стефанов
Language: Bulgarian

 

Table of contents

ПРЕДГОВОР

С. КРЪСТЕВА. Свят и време – „Философия на времето“ на проф. Ангел Стефанов

Ю. ДИКОВА. Реконструкция и приложимост на научните теории и проблемът за теоретичната репрезентация

Я. АНДРЕЕВ. Моделът на културологичното знание: от традиция и ерудиция към изследователски метод

Л. ГУРОВА. Още веднъж за връзката между знание и разбиране

Л. ИВАНЧЕВА. Концепцията на Готфрид Лайбниц за Космос и Време – прозрения и критически анализ

Н. ТУРЛАКОВ. Още веднъж за природата и генезиса на обичайната нравственост (Опит за отговор на едно писмо от проф. Ангел Стефанов)

И. КОЛЕВ. Философията като хуманитарна дисциплина

Н. МИХАЙЛОВ. Философия, истина и реалност: за фактите и ценностите

В. КАНАВРОВ. Езикът: дом на битието или път към битието?

И. ДИМИТРОВ. Кантовите понятия за предмет, обект и (още) нещо (си) в сблъсъка на лексиконите

В. ДАФОВ. „И всички прави ъгли да са равни [помежду си]“

К. ЯНАКИЕВ. Защо да се доверяваме на науката?

С. ГЕРДЖИКОВ. Обяснения в археологията

Б. КОЛЕВА. Ваксинационният скептицизъм у нас в условията на пандемията от КОВИД-19 като проблем за (не)доверието към науката

Б. ИВКОВ. Време и хронична болест. За времето на болния, на болестта и на страданието

С. СЕРАФИМОВА. The implications of moral bioenhancement for intra- and intergenerational justice

Д. ГАНОВ. Алфред Зон-Ретел: преодоляване на кантианската епистемология посредством Марксовата критика на политическата икономия

А. СТЕФАНОВ. (Нe)Значимостта на човешкото присъствие във Вселената

ЗА АВТОРИТЕ

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 312
Illustrations
Binding hardback
ISBN 978-954-07-5526-7
Creation date 2022
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset