On the complex constructions in children's speech: Model of the ontology of the complex sentence in the Bulgarian language
За сложните конструкции в детската реч. Модел на онтогенезата на сложното изречение в българския език
Language: Bulgarian

 

     The monograph offers research observations on the stages through which Bulgarian children go through to the formation of internalized competences for perception and reproduction of complex sentences. The emergence of complex constructions in children's speech is not spontaneous but the result of accumulating knowledge of linguistic and non-linguistic reality. They mark a stage of cognitive development, which enabling them to create a complex verbal picture of the world, in which linguistic expressions are consistent and interdependent actions in relatively long utterances. As a result of the research, a model of the ontology of the complex sentence in the Bulgarian language has been created, which visualizes the typical strategy for introducing into the children's speech coordination and subordination of actions.

 

Table of contents

Увод

Първа глава. Синтактичният аспект в овладяването на езика

1. Двусловни изказвания  появата на граматичност в детския език

2. Трисловни изказвания  увеличаване на средната дължина на изказването (MLU) като предпоставка за поява на по-сложни конструкции

3. Създаване на въпросителни изречения

4. Граматическо изразяване на отрицанието

5. Телеграфният стадий в езиковото развитие

6. Генезисът и появата на сложното изречение в детския език

6.1. Сложното изречение

6.2. Координация и субординация в сложните изречения

6.3. Начало на комбинация на пропозиции в детската вербална продукция: онтогенезата на сложното изречение по данни за българския език

6.4. Употребата на съюзни думи  маркер за усложняване на речта

7. Координативна връзка между простите изречения в състава на сложното (Coordinate constructions CCs). Основни принципи при съчинително свързване. Синтактична същност на сложното съчинено изречение

8. Субординационна връзка между простите изречения в състава на сложното (Subordinative constructionsw SCs). Сложно съставно изречение

8.1 Сложно съставно изречение с подчинено определително (Relative clauses)

8.2 Сложно съставно изречение с подчинено допълнително (Complement clauses)

8.3 Сложно съставно изречение с подчинено обстоятелствено

Втора глава. Данни за онтогенезата на сложното изречение в българския език

1. Метод на извличане на емпиричния материал: естествен експеримент

2. Анализ на данните от естествения експеримент

2.1. Продукция на сложно изречение в речта на Лилия

2.2. Продукция на сложно изречение в речта на Стефан

2.3. Продукция на сложно изречение в речта на Дора

2.4. Продукция на сложно изречение в речта на Веселина

2.5. Продукция на сложно изречение в речта на Кико

2.6. Продукция на сложно изречение в речта на Максим

2.7. Продукция на сложно изречение в речта на Жеко

3. Обобщение на наблюденията

Трета глава. Изследване на перцепцията и продукцията на някои типове сложни изречения от деца, овладяващи български език, във възрастта от 3;6 до 6;6 години

1. Описание на експеримента

2. Поставени хипотези

3. Представяне и обсъждане резултатите от изследването

4. Обобщение на резултатите

5. Модел на овладяване на сложно изречение в българския език

Заключение

Приложения

Използвана литература

 

Details
Publisher Erove
Language Bulgarian
Pages 296
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-619-7313-14-7
Creation date 2020
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset