Bulgarian Journalism (18421944): Current Perspectives. Collected papers. Second revised edition
Language: Bulgarian

 

Table of contents

Предисловие

Медии, мрежи, чипове. Към панорамните знаци в българската журналистика (18422004)

География на българската преса (18781944)

Мерките на българската периодика

Възрожденската ни преса и модерността. Преактуализиране на проблема за свръхфункциите / дисфункциите на българската журналистика

„Драгий любородче“. Константин Фотинов, сп. „Любословие“ и мисионерите

Журналистически новаторства на Петко Р. Славейков

„Новини. (Колкото за сега)“. За няколко първоначала на българската журналистика

Независимостта на България и информационни всекидневници (1908 г.)

Из типологията на българския всекидневник в междувоенния период. В. „Утро“ (19111944) и в. „Зора“ (19191944) в паралел от лятото на 1938 г.

„Вестникът е културомер“. В. „Утро“ (19111944) и Летните олимпийски игри от 1936 г.

Очертанията на женската преса в България (18711944)

Чудноват ли е „женский свят“ (18931898). Първото ни следосвобожденско периодично издание за жени

Власт и медии

Един закон за печата с три лица

Комуникационно поле на чужди езици

Периодика между България и Австрия

Карикатура  ефектна и ефективна

Креативност чрез карикатуата

Дяволски ли не му провървя на Фра Дяволо. Райко Алексиев, създателят на в. „Щурец“ (19321944)

Драмата на Димитър Мацанкиев

Традиционни проявления?

„Двата крака на един народ са училищата и вестниците“. За образователната функция на медиите

Екология на журналистиката

Първопричина или следствие? Историческа перспектива

Благодарствено слово

Българската журналистика (1842-1944). Актуални ракурси

Details
Publisher Avangard Prima
Language Bulgarian
Pages 392
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-619-239-074-7
Creation date 2018
Size 16 х 24 cm
Citation
Citation Константинова, Здравка. Българската журналистика (1842-1944): Актуални ракурси : [Сборник статии]. 2. Изд. София: Авангард Прима, 2018.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset