Liber Amicorum in Honour of Bistra Alexieva

 

Table of contents

D. Yankova. Foreword

D. Delabastita. To Bistra

L. Katschinka. Bistra Alexieva and her Contribution to FIT

L. Gran. To Bistra Alexieva

Translation Theory and Translation Practice

C. Dollerup. Relay in Translation

А. Димова. За превода на драматически текст. Шилеровите разбойници и преводите им на български език

А. Levi. Algunos problemas en torno a la unidad de la traducción

Л. Кушнина. Переводческий дискурс как синергетический феномен

L. Zybatow. Das Mysterium Simultandolmetschen: Dichtung und Wahrheit

A. Sohár. SF and fantasy translated into Hungarian 2001–2010

A. Bagasheva, C. Stamenov. Trans/Formation  Creativity in Word-Formation. A Case Study of Nonce-Formations in Translation

A. Karsheva-Stanimirova. Notes on Translating Sound

P. Zlateva. Teaching Translation in a Non-Language Specific Way: The Working Paradox

I. Alexeeva. Anthropocentrism and Texto-Centrism in Modern Translation Studies

M. Russo. A Journey into the Interpreter’s Human, Cultural and Linguistic Awareness

B. Bratanova. Patterns of Linguistic Economy in English and their Bulgarian Counterparts: The Case of EU Papers

M. Bagasheva-Koleva. Diminutive Forms of Adjectives and Adverbs in Bulgarian and Russian Translations of Lewis Carroll’s Alice in Wonderland and Through the Looking Glass

Е. Аликина. Мультилингвизм переводческой семантографии в устном последовательном переводе

М. Пипева. „Приказка, написана повторно: Питър Пан и неговите български превъплъщения

С. Мичев. За културните реферeнти и филмовия превод в другата култура

Т. Стойчева. Преводът на Търновската конституция и българската политическа практика на универсалния език на западната култура в дописките на Константин Иречек (1879–1880)

A. Glavanakova. Cultural Translation: Miroslav Penkov’s East of the West

Р. Железарова. За лесното и трудното в превода между славянските езици. (върху материал от български, чешки и словашки)

Т. Фед. Ранните преводи на „Ревизор от Н.В.Гогол в България. (Адаптацията в художествения превод)

D. Buzadzhi. Using Acting Techniques in the Training of Translators

А. Панова. Роль игры в процессе обучения будущих переводчиков

С. Христова. Чуждоезиково обучение за устни преводачи

Cross-Cultural Communication, Genre Analysis and Terminology

Z. Maalej. Persuasion and Counter-Persuasion of Visual Metaphor in Consumer Advertising

I. Vassileva. “Die Spitzenforschung spricht Englisch”, but Who Does the English Language Belong To?

R. Todorova. Globalization, Localasation, Culture and Advertising

А. Ефтимова. Журналистически социолекти и регистри  дефиниране и типология

D. Zareva. What’s in Your Stars: The Horoscope as a Media Genre

Г. Кушева. За някои аспекти на таблоидния дискурс

Р. Василева. Езикът на съвременната организационна култура

E. Tarasheva. Studying the Image of a Country  Three Theoretical Perspectives

D. Yankova. On the Language of Private International Law

M. Popova. Integration of Borrowed Terms in Modern Bulgarian

Е. Петкова. Използване на информационни технологии за целите на терминологията

B. Alexiev. Principles and Methods of Modern Terminography

Semantics, Semiotics and Cognitive Linguistics

М. Алмалех. Декодиране на цвета в ивритския текст на Библията с научни методи (Цветова теория)

N. Tincheva. The Prominence Principle in Contextual Dynamics

М. Стаменов. Стереотипи на всекидневното мислене: от кахъри, тежки ядове до кахър за дъжд

S. Tsoneva-Mathewson. The Semantics of the Preposition With a Cross Frameworks

Т. Шабанова. Семантический тип предиката как когнитивная конструкция

M. Kolarova. Semantic Transparency of Composite Substantives With Speed- in Lefthand Position

Contrastive Analysis

Y. Chankova. Aspects of Vp-Internal Scrambling In Old English and Old Icelandic

Ж. Христов. Институционалните понятия на българското възраждане „читалище и „настоятелство в текстовете за българско културно наследство на английски език

R. Holandi. English-Bulgarian Parallels in Animalistic Paremia

Foreign Language Teaching

K. Rangelova, C. Meskill. Vocabulary Learning in a Second Language: Merging Cognitive and Sociocognitive Perspectives

П. Стефанова. Ръководството за преподавателя в учебните комплекси по съвременни езици в представите на българските специалисти

К. Димчев. Тенденции в развитието на езиковото образование.

R. Ilieva. Examining Constructions of Culture(S) in Two Adult ESL Classrooms in Canada

Н. Герджикова. Учебното съдържание по граматика в контекста на лингвистиката и теорията за усвояването на езика

Literary Studies

R. Muharska. Migrations of Ideas on the Verge of Modernism: Experiments and Games in Susan Glaspell’s Play The Verge

Й. Костурков. Джордж мередит между епохите

Z. Catalan. Truth, Reliability and Trustworthiness in Dickens’s First-Person Novels

B. Alexieva. List of Selected Publications

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian, English, German, Spanish, Ruissian
Pages 698
Illustrations drawings
Binding hardback
ISBN 978-954-07-3689-1
Creation date 2014
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset