Ethnology: National, Regional and Local Culture. Collected papers in honour of Tsvetana Manova
Language: Bugarian with summaries in English

 

Table of contents

От съставителите
From the editors

Bibliography of Tsvetana Manova

Customs and rituals

М. Любенова. Теренни материали на Цветана Манова , съхранявани в РИМ  Перник
M. Lyubenova. Tsvetana Manova’s fieldwork research data preserved in Regional Historical Museum 
 Pernik (summary)

Н. Сивков. Многото лица на сурвачката
N. Sivkov. The many faces of the survachkas (summary)

И. Страхилов. „И ние сме от тази област“ – ромската сурвакарска група от град Радомир в контекста на местната и националната култура
I. Strahilov. “We are also part of the region”: The Romani survakari group from the town of Radomir in the context of the local and national culture (summary)

Е. Бояджиева. Маскарадни обичаи от Варненско
E. Boyadzhieva. Masquerade customs from Varna region (summary)

М. Йорданова. Пролетни маскарадни игри в селата Попинци и Елшица, Пазарджишко
M. Yordanova. Spring masquerade games in the village of Popintsi and Elshitsa, Pazardzhik region (summary)

М. Борисова. Сирни Заговезни в Прилеп, Северна Македония  между традицията и карнавала
M. Borisova. Sirici Shrovetide in Prilep, North Macedonia 
 between tradition and carnival (summary)

Е. Грънчарова. Свети места и празничност в село Борово, Царибродско. Празникът Илинден (на св. пророк Илия)  преди и сега
E. Grancharova. Holy places and festivity in the village of Borovo, Tsaribrod region. St. Elias’ feast day in the past and in the present (summary)

В. Паунова. „Единични“ обеци от старинни некропол в местността Св. Спас, град Перник
V. Paunova. “Singular” earrings from the old-time necropolis in the area of St. Spas, Pernik (analyses, hypotheses and observations) (summary)

Traditions and modernity

Д. Василева. Социалните мрежи в подкрепа на научната работа през първите десетилетия на ХХ в.
D. Vasileva. Social nets supporting the scientific research during the first decades of 20th century (summary)

С. Ненова. Фолклорът в читалището  от събирателските практики през Възраждането до местни етнографски експозиции
S. Nenova. Folklore in the Chitalishte 
 from the nation building period practices of collection to the local ethnographic expositions (summary)

П. Христов, Н. Спасова. Слугинството в Средна Западна България през първата половина на ХХ в.
P. Hristov, N. Spasova. Servantage in Middle West Bulgaria in the first half of the 20th century (summary)

В. Васева. Тракийското наследство в района на град Сандански като ресурс за развитието на културен туризъм
V. Vaseva. The Thracian heritage in the region of Sandanski as resource for development of cultural tourism (summary)

М. Маринова. Елементи от наследството на траки, прабългари и славяни в градското пространство на Стара Загора
M. Marinova. Thracian, Proto-Bulgarian and Slavic heritage elements in Stara Zagora urban area (summary)

А. Касабова. „От наднационалното към националното и локалното. Проектът „Кураж“  поглед отвътре
A. Kasabova. From supra-national to national and local. The Courage Project — an insider view (summary)

Ф. Михайлов. Възможности за развитие на алтернативен туризъм в Пернишко
F. Mihaylov. Opportunities for development of alternative tourism in Pernik region (summary)

Етнология: национална, регионална и локална култура

Details
Publisher Prof. Marin Drinov Publishing House
Language Bulgarian with summaries in English
Pages 438
Illustrations b/w figures
Binding hardback
ISBN 978-954-322-978-9
Creation date 2019
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset