Ethnolinguistic dictionary of Bulgarian traditional medicine
Етнолингвистичен речник на българската народна медицина
Category: Ethnology; Linguistics; History of Medicine

Language: Bulgarian

 

   The ethnolinguistic dictionary of Bulgarian traditional medicine presents the concepts of health and disease in the Bulgarian language picture of the world in diachronic and synchronous aspect, studying their linguistic representatives in medieval manuscripts and in current dialects.

 

Table of contents

Увод

А. Човек, здраве, болест

А.I. Състояние на човека

Б. Болест

Б.I. Болест, нарушение на нормалната жизнена дейност на човешкия организъм

Б.II. Болестта и нейните характеристики

Б.III. Видове болести

Б.III.1. Инфекциозни болести

Б.III.2. Болести на ушите, носа и гърлото

Б.III.3. Очни болести

Б.III.4. Сърдечно-съдови болести

Б.III.5. Болести на храносмилателната система

Б.III.6. Болести на ендокринната система

Б.III.7. Болести на дихателната система

Б.III.8. Болести на отделителната система

Б.III.9. Болести на опорно-двигателната система

Б.III.10. Болести на нервната система

Б.III.11. Психични болести

Б.III.12. Акушеро-гинекологични болести

Б.III.13. Кожни болести

Б.III.14. Венерически болести

Б.III.15. Детски болести

Б.III.16. Стоматологични заболявания

Б.III.17. Болести, свързани с вредното въздействие на топлината и светлината

Б.III.18. Други болести

Б.III.19. Паразити, причиняващи болести

Б.IV. Болестни симптоми и нарушения на нормалното състояние на организма

Б.V. Лица, които страдат от болести

Б.V.1. От инфекциозни болести

Б.V.2. От болести на ушите носа и гърлото

Б.V.3. От очни болести

Б.V.4. От сърдечно-съдови болести

Б.V.5. От болести на храносмилателната система

Б.V.6. От болести на жлезите с вътрешна секреция

Б.V.7. От болести на дихателната система

Б.V.8. От болести на отделителната система

Б.V.9. От болести на двигателната система

Б.V.10. От болести на нервната система

Б.V.11. От психични болести

Б.V.12. От болести на половата система

Б.V.13. От кожни болести

Б.V.14. От венерически болести

Б.V.15. От детски болести

Б.V.16. От стоматологични заболявания

Б.V.17. От хирургични болести

Б.V.18. От други болести

Б.VI. Физически недъзи и лица, които страдат от тях

Б.VII. Действия, свързани с нарушаването на нормалната жизнена дейност на организма

Б.VII.1. Действия, свързани с инфекциозни болести

Б.VII.2. Действия, свързани с болести на ушите, носа и гърлото

Б.VII.3. Действия, свързани с очни болести

Б.VII.4. Действия, свързани със сърдечно-съдови болести

Б.VII.5. Действия, свързани с болести на храносмилателната система

Б.VII.6. Действия, свързани с болести на дихателната система

Б.VII.7. Действия, свързани с болести на отделителната система

Б.VII.8. Действия, свързани с болести на двителната система

Б.VII.9. Действия, свързани с болести на нервната система

Б.VII.10. Действия, свързани с психични болест

Б.VII.11. Действия, свързани с болести на половата система

Б.VII.12. Действия, свързани с кожни болести

Б.VII.13. Действия, свързани с венерически болести

Б.VII.14. Действия, свързани със стоматологични заболявания

Б.VII.15. Действия, свързани с раната като симптом

Б.VII.16. Действия, свързани с болката като симптом

Б.VII.17. Действия, свързани с вредно въздействие на топлината и светлината

В. Болести в народната демонология

В.I. Болести и болестни симптоми, причинени от зли сили

В.I.1. Болести и болестни симптоми, причинчени според народните вярвания от демонични и нечисти същества

В.I.2. Болести и болестни симптоми, които, според народното поверие, са причинени от клетви, магии, урочасване от зъл поглед

В.I.3. Болести и болестни симптоми, които, според народното вярване, са причинени от минаване през нечисто място

В.I.4. Болести, които, според народното вярване, са причинени от нечисти животни

В.II. Демони и нечисти сили, които, според народното поверие, предизвикват болести

В.III. Нечисти животни, които, според народното вярване, предизвикват болести

В.IV. Лица, които страдат от болести, причинени, според народните вярвания, от нечисти сили

В.V. Действия, свързани с болести, причинени, според народните вярвания, от нечисти сили, магии, урочасване

В.VI. Нечисти места

В.VII. Нечисто време

В.VIII. Нечиста вода, вещества и др. същности, които причиняват болести

Г. Лечение

Г.I. Лечители

Г.I.1. Общо название

Г.I.2. Видове лечители

Г.I.3. Лечебни умения и качества

Г.I.4. Сакрални сили, които лекуват

Г.I.4.1. Бог  най-висшата сакрална сила, която лекува

Г.I.4.2. Светци лечители

Г.I.4.3. Празници, свързани с ритуали за здраве и светци лечители

Г.I.4.4. Други християнски сили

Г.I.4.5. Езически божества и магически същества

Г.I.5. Животни, които лекуват

Г.II. Действия и състояния, свързани с лечебния процес

Г.II.1. Действия и състояния, свързани с процеса на лечение

Г.II.2. Действия и състояния, свързани с процеса на оздравяване

Г.II.2.1. Действия и състояния, свързани с инфекциозни болести

Г.II.2.2. Действия и състояния, свързани с болести на ушите, носа и гърлото

Г.II.2.3. Действия и състояния, свързани с очни болести

Г.II.2.4. Действия и състояния, свързани с болести на храносмилателната система

Г.II.2.5. Действия и състояния, свързани с болести на дихателната система

Г.II.2.6. Действия и състояния, свързани с болести на отделителната система

Г.II.2.7. Действия и състояния, свързани с болести на двигателната система

Г.II.2.8. Действия и състояния, свързани с психични болести

Г.II.2.9. Действия и състояния, свързани с раждане и болести на половата система

Г.II.2.10. Действия и състояния, свързани с кожни болести

Г.II.2.11. Действия и състояния, свързани с детски болести

Г.II.2.12. Действия и състояния, свързани с хирургически болести

Г.III. Лечебни средства и свойства

Г.III.1. Лекарства

Г.III.2. Видове лекарства

Г.III.3. Ваксина

Г.III.4. Билки, лековите растения

Г.III.4.1. Лечебни растения с широко приложение и терапевтично действие

Г.III.4.2. Билки за лечение на отделни болести

Г.III.4.3. Билки, засвидетелствани в средновековни източници

Г.III.4.4. Билки и растения за лечение на болести, причинени от нечисти духове

Г.III.4.5. Отвари от билки и лечебни напитки

Г.III.5. Лечебни вещества и средства

Г.III.5.1. Съставки от лапи и компреси

Г.III.5.2. Съставки от хапове

Г.III.5.3. Съставки от мехлеми

Г.III.5.4. Смеси и съставки от смеси

Г.III.5.5. Съставки на други лекарства

Г.III.5.6. Водата като лечебно средство

Г.III.5.7. Други лечебни вещества, продукти и разтвори

Г.III.6. Лечебни лапи и мазила

Г.III.7. Лечебни превръзки

Г.III.8. Лечебни предмети

Г.III.9. Лечебни пособия и инструменти

Г.III.10. Лечебни и магически практики и процедури

Г.III.11. Храни, носени при посещение на болен

Г.IV. Лечебни извори и места

Г.V. Лечебно време

Г.VI. Действия и средства за предпазване

Г.VI.1. Амулети и други средства за предпазване

Г.VI.2. Растения и животни с апотропейна функция

Г.VI.3. Предмети и храни с с апотропейна функция

Г.VI.4. Ритуали с апотропейна и гадателна функция

Г.VI.5. Действия с апотропейна и гадателна функция

Г.VI.6. Ваксиниране

Г.VI.7. Забранени и опасни храни, предмети и действия

Г.VI.8. Растения и предмети, с които се гадае за здравословното състояние на човека

Д. Болнични заведения и аптеки

Източници

Литература

Думи от средновековни източници

Азбучен показтел

 

 

 

Details
Publisher Prof. Marin Drinov Academic Publishing House
Language Bulgarian
Pages 368
Illustrations
Binding hardback
ISBN 978-619-245-096-0
Creation date 2021
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset