Totalitarian Art: Ideology, Organization, Practice
Language: Bulgarian with summaries in English and Russian

 

     The book is an attempt at examining the most essential trends in painting, sculpture and partly architecture in countries with a totalitarian regime (Soviet Union, Germany, Italy) between the 30s and the 50s of the 20th century. The common features of this art have been drawn from a significant body of sample material. They also serve as a starting point of outlining its structural and typological characteristics. It has been argued that as a specific phenomenon, totalitarian art is just as important as subject of study as avant-garde, neo avant-garde and postmodernism.

 

Table of contents

Увод

Първа глава. Идеология

1. Постановка на проблема

„Модернисткият“ проект

Социален критицизъм

Утопични идеи

Социална и политическа митология

Ролята на Словото

Религиозни черти

2. От Словото към изображението

Визуализиране на идеологията

Авангард и тоталитарно изкуство

Социалистическият реализъм

Националсоциалистическата доктрина за изкуството

Втора глава. Организация

1. Партийни директиви и държавно строителство

Първите стъпки на съветската власт

Следващи организационни мерки

Организиране на художническата общност

Някои практически ходове

Ситуацията в Италия

Периодът „на борба“ в Германия

Изграждане на културните институции и организации в Германия след завземането на властта

Партийните и обществените организации

Организираните кампании в Съветския съюз

Системата на поощренията

2. Форми на социализация на изкуството

Експозиционни прояви и държавно меценатство

Други форми на социализация

Трета  глава. Практика

Героят

История и съвременност

Някои иконографски проблеми

Заключение

Бележки

Литература

Резюме на английски език

Резюме на руски език

Тоталитарното изкуство. Идеология, организация, практика

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian with summaries in English and Russian
Pages 400
Illustrations b/w and color figures
Binding hardback
ISBN 978-954-07-4669-2
Creation date 2019
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset