“Young Vienna” in young Bulgaria: The dramaturgy of “Young Vienna” and it's theatre and literature projections in Bulgaria untill 1944  
Language: B
ulgarian

 

Table of contents

Уводни думи

„Млада Виена“

Краевековна Виена и Виенската модерност

Исторически корени на Виенската модерност

Виенско краевековие

Виенска модерност

Кръгът „Млада Виена“ и неговата драматургия

Оформяне на групата „Млада Виена“

Образи на групата „Млада Виена“ в публичността

Драматични произведения на Херман Бар, Артур Шницлер и Хуго фон Хофманстал, представени с оглед на рецепцията им в България

„Руско пътешествие“ на Херман Бар - инициационна творба

Политическият компонент в драматургичната дейност на младовиенчани

Уводни бележки към една важна липса в рецептивния образ на „Млада Виена“ - синтеза между драма, актьорска игра и постановъчна дейност

Млада България

Връзки между България и Австрия в перспективата на модерността от края на XIX и първата половина на XX век

Измерения на българското краевековие с оглед на взаимовръзките му с Австро-Унгария

Връзки между България и Австрия в контекста на краевековната модернизация

Една индивидуална рецептивна траектория - ранният Теодор Траянов или как контекстуалните измерения на българската модерност пресрещат Виенската модерност

Българският образ на краевековна Виена

Социокултурният контекст на българската модерност като рецептивна рамка за драматургията на „Млада Виена“ в България до 1944 г.

Периодизационни проблеми около контекстите

Конкретизация на социокултурните параметри в литературните и театралните сфери на дейност в българската модерност

Българска рецептивна рамка на драматични произведения от автори на „Млада Виена“

„Млада Виена“ в млада България

Литературни и театрални проекции на драматургията на Херман Бар в България до 1944 г.

Херман Бар и българската периодика

Един случай на частна рецептивна практика

„Майсторът“ на сцената на Народния театър

Херман Бар и българската периодика

Втори случай на частна рецептивна практика

Театрални и литературни проекции между 1910 и 1942 г.

„Концертът“ на сцената на Народния театър

Българските преводи на „Хоровод“ от Артур Ш ницлер до 1944 г.

Театрални проекции на трагедията „Електра“ от Хуго фон Хофманстал

Трагедията „Електра“ на Хуго фон Хофманстал

Неосъществената постановка на Гео Милев

Постановката на Николай Осипович Масалитинов

„Младият крал“ от Теодор Траянов и Димитър Караджов на сцената на Фолксопер, Виена

Заключителни думи

Библиография

Използвани архивни ф ондове

Приложения

„Млада Виена“ в млада България

Details
Publisher Hermes
Language Bulgarian
Pages 368
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-26-1767-9
Creation date 2017
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset