Canon and style in architecture: Antiquity and Contemporaneity. East and West. Traditions and Modernity
Канон и стил в архитектурата. Античност и съвремие. Изток и запад. Традиции и модерност
Category: Architecture
Language: Bulgarian

 

   Canon and style in architecture  which is more general, which is more comprehensive of the two concepts? What is their dialectical interconnectedness and how do they interact? Is it possible to take a new look at historical architectural phenomena, which aims not only at their chronological order, but also at their objective assessment as progressive-innovative or retrograde?
 
Table of contents

Г. Станишев. Канон: изграждане и разрушаване (вместо предговор)

Увод

Глава 1. Канон и стил

Глава 2. Квадратът и кръгът — двете идеални канонични фигури в архитектурното формообразуване

Глава 3. Геометризъм и органика, класическа и „модерна“ естетика в архитектурата и другите изкуства

Глава 4. Архитектурният език и неговата историческа еволюция

Глава 5. Архитектурен тип, утилитарност, конструктивна целесъобразност и художествен образ

Глава 6. Началото на архитектоничното. Древногръцкият ордер

Глава 7. Величие и историческо достолепие. Римските начини на засводяване

Глава 8. Мистиката на Изтока срещу схоластиката на Запада. Византийската църковна архитектура

Глава 9. Монументалност и възвишеност във формообразуващата идея на европейския Запад. Романска и готическа архитектура

Глава 10. Реализъм и илюзорност в архитектурата на Ренесанса и Барока. Класицизмът и неговата рожба — предмодерният рационализъм

Глава 11. Модерността на най-новото време. Рационалност и експресия в архитектурата на ХХ век

Послеслов

Библиография

Списък с илюстрации

 
Details
Publisher East-West Publishers
Language Bulgarian
Pages 336
Illustrations b/w figures figures
Binding hardback
ISBN 978-619-01-0838-2
Creation date 2021
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset