Authors' evidences: Subjective Documentalism in Bulgarian Photography 19701991
Langugage: Bulgarian

 

Table of contents

Н. Аретов. Негримирани свидетелства за близкото минало

Въведение

Увод

Поява и развитие на явлението „документална фотография“ по света и в България. Субективен фотографски документ

Документалната фотография като обект на научен интерес

Дипломи и дисертационни теми, свързани с документалната фотография

Висши училища, в които се изучава документална фотография

Параметри на изследването в българската фотография

Фотодокумент и манипулация

Документ или изкуство. Магията на фотографията

Близки термини, общи пространства и различия

Разграничаване на фотографските практики

Актуално състояние на художествената култура по света (визуални изкуства, литература); среда, в коят се появява и развива фотографското изображение

Обществено-политическа и културна среда в България, предшестваща и съпътстваща обекта на изследването

Българската фотография в условията на тоталитарната държава

Основни моменти в развитието на документалната фотография по света през XIX и ХХ век

Проследяване на документалната тенденция в работата на знакови световни автори през XIX и ХХ век

Обособяване на документалната стилистика в края на XIX и началото на ХХ век. Мястото на модернизма. Развитие на традицията в САЩ

Втората световна война като катализатор на документалната посока в развитието на фотографията

Граници на документалното

Употреба на термина „субективен фотодокументализъм“ в световната теория и практика

Български автори и колекции за периода 19701991 г.

Обществено-политическа ситуация, съпътстваща обекта на изследването

Авторски колекции

Николай В. Василев (р. 1945)

Иво Хаджимишев (р. 1950)

Д-р Зафер Галибов (р. 1946)

Йордан Йорданов (Юри) (19402009)

Гаро Кешишян (р. 1946)

Милан Христев (р. 1963)

Любен Г. Георгиев (р. 1958)

Соня Станкова (р. 1960)

Жеко Василев (р. 1951)

Антоан Божинов (р. 1958)

Проф. д-р Росен Коларов (р. 1959)

Общи характеристики на субективния фотографски документ. Обобщаване на резултатите от изследването. Методология и основни моменти при създаване на субективно-документално фотографско произведение

Общи характеристики на субективния фотографски документ. Анализ на представените колекции

Погледът на структуралиста  фотографията е послание без код

Второ приближение на анализа на представените авторски колекции и съпоставянето им с общите характеристики на субективния фотодокументализъм

Обобщаване на резултатите от анализите. Определение на субективен фотодокумент

Методология и основни моменти при създаване на субективно-документално фотографско произведение

Избор на тема

План за действие

План за изобразително решение на темата

Окончателно оформяне и начин на презентиране на колекцията

Фотография и текст

Заключение

Послесвов

Библиография

Авторски свидетелства. Субективен документализъм в българската фотография 1970–1991 г.

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 304
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-07-4592-3
Creation date 2019
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset