The Modern Mimesis: Self-Reflection in Literature
Модерният мимесис. Саморефлексията в литературата
Language: Bulgarian

 

Table of contents

Уводни бележки 

Омир като саморефлексивен поет

Какво тази книга не би могла да бъде

Наивни и рефлексивни

Концептуалната мрежа като структура на книгата

Въведение в миметичната способност

Задачата на зрелия филолог: стъпка леко встрани

Parergon

I глава. Аналогия и аномалия: генеалогия на библиотеката в Александрия и Пергам

1. Философският елемент: парадигма

2. Генеалогия на библиотеката: хетерохронна хетеротопия

3. Контекстуализация, типологизация и парадигматизация

4. Музейонът, храм на музите или курник на музите

5. Аналогисти и аномалисти: граматици и критици

6. Редакции на копия, редакции на оригинали

7. Световната литература от корабите: „Таблици“ на Калимах

8. Граматическата парадигма и жанровият каталог

9. Сравнителният метод и един въпрос без отговор

10. Парадигми по аномалия: несъобразното и хетероклитното

11. Парадигматичният пример: огледалото и хетеротопията

12. Фантастичната библиотека

Метакайрион. Миметичното желание: Франческа, наивна и саморефлексивна

II глава. Kайрос и хронос на понятието фигура у Aуербах: режими на въплъщаване на времето

1. Загадъчните фигури на festina lente: добре ли става нещо, бързо става

2. Библиотекар без библиотека

3. Кайрос и въплътено време у Ауербах: исторически перспективизъм

4. Методът Ansatzpunkt: озаряващата сила на отправната точка

5. Фигурите на Кайрос и Кронос

6. Понятието кайрос

7. Историчност на понятието фигура при Ауербах

7.1. Трите сцени на „Фигура“

7.2. Nova figura oris: пластична, динамична, телесна

7.3 Фигури и тропи: Цицерон и Квинтилиан

7.4. Фигурата етопея или мимесис: стилът на Одисей

7.5. Овидий: променлива, многообразна и измамна

7.6. Времева фигура: обещано време и въплътено време

7.7. Фигура и истина / Фигура и история

8. Фигурална интерпретация и понятието за реализъм

9. Литературната фигура: Вергилий, Беатриче, Данте

10. Литературна фигура и концептуален персонаж: Сократ на Аристофан и Сократ на Платон

11. Философски употреби: Манчев, Тенев, Енчев 

12. Репонятизация, псевдоморфоза, фигура

III главаДвойният мимесис: автентичен и хетерогенен мимесис

1. Мимесис и памет: аедът, софистът и философът. Платон срещу Омир

1.1. Ex memoria: от Мнемозина към анамнезис

1.2. Метис: да скриеш и откриеш името си

1.3. Memento mori: помни в смъртта

1.4. Знаем как всички лъжи да направим на правда подобни

1.5. Одисей и Ер в подземното царство

2. Мимесис преди Платон

2. Мимесисът като глас и образ

2.1. Гласът на Аполон, гласът на Дионис

2.2. Фигурите на Дедал

3. Невидимото сакрално и явяването на двойниците. Ж.-П. Вернан

3.1. Ксоанон: от актуализация на божественото към подражание на явленията

3.2. Критическа бележка върху понятието двойник

3.3. Платоновият миметичен обрат

4. Двойното понятие: примери и парадигми в „Софистът“ на Платон

4.1. Диереза и катарсис

4.2. Философът не е като софист: аналитика на подобното

4.3. Ейдолон: ейкон и фантазма

4.4. Автентичен мимесис и хетерогенен мимесис

4.5. Опасното като и пътят на аналогиите

5. Поетическият мимесис: случайното (τύχη) и вероятното (εἰκόςв „Поетика“ на Аристотел

5.1. Мойра или мойри

5.2. Тюхе в най-подходящия момент

5.3. Статуята на Митий в Аргос

5.4. ἀπὸ μηχανῆς | ex machina

5.5. Син на благосклонната τύχη

IV главаМимесис и саморефлексия

1. Към преобразуване на понятието мимесис: Роман Якобсон и Юрий Лотман

1.1. Парадигма на саморефлексията

1.2. Зелената херинга на Якобсон: върху саморефлексията

1.3. Огледалото в текста: Стендал или Борхес

1.4. Текст в текста при Лотман: хетерогенен мимесис 

2. Гроздето на Зевксид и завесата на Паразий: Тодор Павлов и Исак Паси

2.1. Битката за реализма

2.2. Модерен реализъм срещу модернизъм: Томас Ман или Кафка

2.3. За преподавателите, които отричат теория на отражението, няма място в университета

2.4. Ти не си жалък копист, а поет

2.5. Гроздето на Зевксид и завесата на Паразий

3. Огледалата в българското литературознание

3.1. Ехо и Нарцис в българското литературознание

3.2. В хилядите огледала отражение на действителността: Тодор Павлов

3.3. Искането изкуството да отразява правдиво действителността: по Аристотел или по Павлов

3.4. Идеологическият имплантант на типичното

3.5. Скоба върху „Мимезис и антимимезис“

3.6. Кривите огледала на междутекстовостта

3.7. Пиеса в пиесата

МетакайрионПреводачески безпокойства около unheimlichФилологическа бележка

главаМимесисът и машините

1. Фантастични двойници и иронични автомати. Светослав Минков, „Автомати“

1.1. Фантастичното и фигурата на двойника

1.2. Фантастичното като език

1.3. Автомати и деавтоматизации

1.4. Малка зелена тетрадка

2. Mиметични машини в изродната долина

2.1. Aвтоматът-прорицател: нещо скрито излиза наяве

2.2. Мимесис и unheimlich като координати в изродната долина

2.3. Човешка грижа и нечовешки дизайн

2.4. Двойниците на Хироши Ишигуро по пътя към преодоляване на долината

2.5. От към uncanny valley: синхронизиране на традиции

2.6. Негативен анагнорисис и unheimlich: Йенч и Фройд

2.7. Разблокиране на различието

2.8. Доктор Диагорас и професор Коркоран

Библиография

Именен показалец

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 328
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-07-5124-5
Creation date 2021
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset