The modal meanings possibility and probability in Bulgarian historical linguistics
Модални значения възможност и вероятност в българската езикова история
Language: Bulgarian

 

The monograph explores the grammatical means of expressing possible and assumed actions in the Bulgarian language during the period 14th-18th centuries.

 

Table of contents

УВОД

Източници на езиков материал

ГЛАВА I. МОДАЛНОСТ, ЕПИСТЕМИЧНА МОДАЛНОСТ И ПРЕЗУМПТИВНОСТ

ГЛАВА II. НЕЕПИСТЕМИЧНА ВЪЗМОЖНОСТ: КЪМ ИСТОРИЯТА НА УСЛОВНОТО НАКЛОНЕНИЕ

Кондиционалът и преизказването на глаголното действие в българския език

ГЛАВА III. МОДАЛНОСТ И КОНТЕКСТ. ИСТОРИЯ НА ЕПИСТЕМИЧНАТА ВЪЗМОЖНОСТ И ВЕРОЯТНОСТ

1. Епистемична възможност в несъщински въпроси

2. Епистемични употреби на бъдеще време в миналото при изразяване на контрафактично условно значение

3. Епистемични употреби на бъдеще време в същински въпроси или във въпросителни подчинени допълнителни изречения след глагол за ментална или речева дейност

4. Епистемична вероятност в съобщителни изказвания

ГЛАВА IV. МОДАЛНИ ГЛАГОЛИ И ПЕРИФРАСТИЧНИ КОНСТРУКЦИИ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ И НЕОБХОДИМОСТ

1. Мощи (въꙁмощи) + инфинитив

2. Някои перифрастични конструкции за изразяване на възможност и необходимост: бꙑти + инфинитив и имѣти + инфинитив

3. Трѣбовати + инфинитив

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Илюстративен материал към глава II

Илюстративен материал към глава III

Илюстративен материал към глава IV

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗДАНИЯ НА ПАМЕТНИЦИ

ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА

 

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 206
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-619-7433-80-7
Creation date 2024
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset