Miscellanea: Collected papers
Category: Medieval Philosophy
Language: Bulgarian

 

   This book is the third collection of my selected articles  after Byzantica minora and Byzantine Etudes. Miscellanea differs from the other two. Yes, here too most of the texts thematize Byzantine philosophy and the culture that made it possible. In the second part, however, I take the liberty of presenting studies on topics outside the Byzantine tradition of thought, from Parmenides to Beckett. The third part is a direct engagement with the contemporary debate about the nature of philosophy, its meaning and its realization. The texts  with one exception, from 1991  have been printed since 2013. Two of the articles are being published in Bulgarian for the first time. Experience shows that bringing together publications that have appeared in a short period of time in different publications and reached different readership circles is productive. In this way, they present the author's search more comprehensively, but also enter into a dialogue with each other in which their overlap and interaction produce an effect not otherwise achievable.

 

Table of contents

Предговор

Част I. Византийска философия и култура

Какво значи „византийски хуманизъм“?

Любознание срещу любопитство  византийският ход

Духовната връзка и интелектуалният кръг. Отношенията учител–ученик във Византия

Τέχνη и ἐπιστήμη: византийските напрежения

Душата, когато не става дума за разума. Византийският поглед

Свободна воля, провидение и предопределение във византийската традиция

Грехът на Адам и Ева в учението за човека на Максим Изповедник

Аристотелистката аргументация в Антиритики срещу иконоборците на Теодор Студит и при Йоан Дамаскин

Учението за енергиите във Всестранното учение на Михаил Псел

Никита от Марония — един особен поглед към Запада. Filioque & същностни енергии

Един литературен автопортрет от византийския XIII век (Георги от Кипър / Григорий II и неговата „Автобиография“)

Канонизацията на Григорий Палама (1368) и нейното аргументиране

Скотисткото различие между същност и енергия при Георги Схолар и собствените ресурси на паламитската традиция

Политическата теология и византийската философия

Част II. От Парменид до Бекет

Импровизации върху „втората философия“ на Парменид

Средновековната латинска рецепция на Дионисий Псевдо-Ареопагит: база и основни позиции

Йезуитският театър

Философията в Хамлет  философията Хамлет

Сергей Айзенщайн: Монтажът

Времето Бекет

Част III. История на философията и метафизика

Излишното и мъртвото като предмет на (историята на) философията

Битието на мисълта като мисъл при Анселм Кентърбърийски и онтологията на смисловото поле

Теорията „Деец-мрежа“ и византийската философия

Една алтернатива на онтотеологията: от Средновековието до днес

Първи български публикации на включените в тома текстове

 

Details
Publisher East–West Publishing
Language Bulgarian
Pages 448
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-619-01-1034-7
Creation date 2022
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset