Umberto Eco. Scritti sul pensiero medievale
Umberto Eco. Medieval thinking
Translation into Bulgarian by Ina Kiryakova 

 

Table of contents

Предисловие

Изкуство и красота в средновековната естетика

1. Въведение

2. Средновековната естетическа чувствителност

3. Красивото като трансцендентно

4. Естетиките на пропорцията

5. Естетиките на светлината

6. Символ и алегория

7. Психология и гносеология на естетическото виждане

8. Тома от Аквино и естетиката на организма

9. Развитие и криза на една естетика на организма

10. Теориите за изкуството

11. Художествената измислица и достойнството на твореца

12. След схоластиката

Естетическият проблем у Тома от Аквино

1. Естетическият проблем в средновековната култура

2. Красивото като трансцендентно

3. Функция и природа на естетическото виждане

4. Формалните критерии за красивото

5. Конкретни проблеми и прилагане на принципите

6. Теорията на изкуството

7. Естетическото visio и преценката

8. Заключения

От дървото на Порфирий до енциклопедичния лабиринт

1. Дървото

2. Енциклопедията

Метафора и познание през Средновековието

1. Трудности в рецепцията на Аристотел

2. От метафората до analogia entis

За кучешкия лай (и други зоосемиотични археологии)

1. Животните от древността до Средновековието

2. Latratus canis

Фалшификацията през Средновековието

1. Семиотика на фалшификацията

2. Трудности в процедурите за установяване на автентичността през Средновековието

3. Три категории на фалшива идентификация

4. Какво означава „знае, че“?

5. Историческа истина, традиция и auctoritas

6. Върху плещите на гиганти

7. Tamquam ab iniustis possessoribus

8. Заключения

Апокалипсисът на Беатус от Лиебана

1. Apertissime

2. Да се вижда Светото писание

3. Други невъзможни онагледявания

4. Йерусалим на Беатус от Лиебана

5. Mille annos

6. Началото на историята

7. Наследниците на Апокалипсиса

Данте между модистите и кабалистите

1. „За народното красноречие“

2. „Рай“ ХХVI

За една история на денотацията

1. От Мил до Пърс

2. От Аристотел до Средновековието

3. Боеций

4. Теорията за appellatio на Анселм от Кентърбъри

5. Абелар

6. Тома от Аквино

7. Suppositio

8. Бейкън

9. Дънс Скот и модистите

10. Уилям Окам

11. След Уилям Окам

12. Заключения

За Раймонд Лулий, Пико дела Мирандола и лулизма

1. Уточнения относно Изкуството на Раймонд Лулий

2. Различията с кабализма

3. Дърветата на Раймонд Лулий и Голямата верига на битието

4. Revolutio alphabetaria на Пико дела Мирандола

5. Лулизмът след Пико дела Мирандола

Използване и интерпретация на средновековните текстове

1. Модерността на един палеотомист

2. Свободен прочит

3. След „изкуство и схоластика“ – поява на „поезията“

4. Поетическата реч: Маритен срещу Тома от Аквино

5. Креативна интуиция срещу действащ интелект

6. Историографският урок на Едгар Де Брюин

7. Проблемът за интелектуалната интуиция

Портрет на томиста като млад

1. Католицизмът на Джойс

2. Младежките опити

3. Integritas, proportio и claritas

4. Епифанията: от схоластиката до символизма

Приложение. Джойс и Д’Анунцио

Библиография

Показалец

Details
Publisher East–West Publishing
Language Bulgarian
Pages 1000
Illustrations b/w figures
Binding hardback
ISBN 978-619-01-0217-5
Creation date 2018
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset