Mrs. Albina G. Khairullina-Valieva is doctor of the philological sciences. The presented book points out one of the most fascinating aspects of the ancient Eurasian history  the migrations and trade relationships. In this respect the author presents also the role the horse has played for the steppe peoples to disseminate traditions throughout ancient Eurasia, giving a new meaning to the notion 'nomad cultural catalyze of change'. 

 

Table of contents

Карти

Илюстрации

Увод

Предговор

Въведение

Източници на изследването

Глава I. Търговията с кожи  древни традиции сред огуро-алтайските и угрофинските народи в Евразия

1. Древните китайски летописи

1.2. Описание на Херодот за пътуването на търговски кервани на запад и изток през реките Об и Иртиш

1.3. Аргипеи, иседони и согдийци  главните древни народи, търгуващи с кожи във Вътрешна Азия

1.4. Хсиюнг-ну и согдийците  последователи на търговските традиции, особено с кожи, във Вътрешна Азия и с коприна в Средна Азия

Глава II. Търговията с кожи западно от реките Иртиш и Об и западно от веригата Яик (Урал)

2.1.Кожи, доставяни от угрофинските и огурските народи в Евразия

2.2. Писмени източници и археологически находки

2.2.1. Сабири > савири ~ сувари

2.2.2. Огур-българи > оногури

2.2.3. Търговия с балтийските пристанища от времената на династията Мужунг до Атила  вождове на Хуно-българската империя в Европа

2.2.4. Династията Мужунг (>Мунжук) и нейното място в европейската търговия

2.3. Познанията на арабските пътешественици и географи за земите западно от реките Об и Иртиш

2.3.1. Пътешествието на Ибн Фадлан до Идел Болгар (Волжка България) и описанието му на търговията с кожи там

2.3.2. Абу Хамид Ал-Гарнати за Идел българите като основни търговци на скъпоценни кожи

2.3.3. Описание на Ибн Батута за „нямата търговия“ с кожи северно от Идел Болгар

2.3.4. „Булган“, „Булаган“ и спечелването на търговски пътища от монголците след XII в.

Глава III. Историко-лингвистичен анализ на кожарската лексика в региона от Идел (Волга) до Яик (Урал)

3.1. Разпространение на термините „тире“, „кюн“, „болгар“ и „болгарый“

3.2. Кожено облекло

3.3. Термини за шапки

3.4. Термини за обувки

3.5. Термини за кожени изделия от бита

Глава IV. Ролята на конете в етнокултурното развитие на древните българи

4.1. Кои са народите, познати с етнонима Хсиюнг-ну

4.2. Ролята на коня в етническото, пастирското и търговското номадство

4.2.1. „Тинг-линг“ като термин, отъждествяван с номадството

4.2.2. От „тинг-линг“ до „као-че“

4.3. Породи коне на територията Таримското поречие

4.3.1. Кратки исторически данни за събитията на територията на Таримското поречие

4.4. Военно-стратегическо значение на конете в българската империя на Хсиюнг-ну във вътрешна Средна Азия и на хуно-българите в Европа

4.5. Етимология на имената на синовете на Мунжук (Мужунг)

4.5.1. Оногундури  конните народи на Евразия

Глава V. Конят и неговото влияние върху мирогледа на Българите

5.1. Термини за определяне на длъжности, свързани с функциите на власт и хонориферни титли

5.2. Производни термини от характеристики на коне

5.3. Взаимни заемки в тохарски и огур-български езици

Заключение

Резюме на български език

Summary in English

Библиография

Индекс

Приложения

 

Древните българи в лингвистичния, културния и исторически контекст на евразийското пространство

Details
Publisher Abagar
Language Bulgarian with summary in English
Pages 200
Illustrations b/w figures, color plates, maps
Binding paperback
ISBN 978-6-19168-031-3
Creation date 2013
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset