Acting in the Medieval French Farces

Author: Vesela Genova. In Bulgarian

 

Table of contents

Въведение

Област на изследването

Предмет на изследването

За метода на изследването

Глава I. Кратък увод в Средновековието

Божието вездесъщие

Гласовост и гласова култура

Авторитет, авторство и анонимност

Средновековният символизъм. Символ и алегория

Основополагаща двузначност

Глава II. Особености на театъра и на средновековния театър

Особености на театъра

Особености на тетралния дискурс

Особености на сценографията

Семоитика на комуникация в театъра

Антропологична семиотика на театъра

Специфики на средновековния театър

Глава III. Театърът в средновековна Франция

Въведение

Преди театъра: антично наследство и раннохристиянско развитие

Литургия, тропари и литургична драма

Полулитургична драма и преходи

Миракли

Мистерии

Възникване и обособяване на светски театър

Драматизирани монолози

Моралитè

Соти

Представления

Постановка, декори

Изпълнители

Представления

Публика

Глава IV. Френският средновековен фарс

Дефиниция

Произход

Теми

Форма и драматургични структури

Персонажи

Пренаписване

Текстове

Комично

Игра

Критичен обзор и посоки на анализ

Глава V. Референциалните игри във фарсовете

Референциална илюзия и „реализъм“

Ономастика и генеалогия

„Реализмът“ във фарсовете

Семейството

Семейни свади

Сексуалност и изневери

Обществото

Ежедневния живот

Натурализмът на фарсовете

Физическа агресия; боят на сцената

Сексуалността във фарсовете

Сценични измерения на референциалните игри

Иконичните предмети

Глава VI. Ситуационните игри във фарсовете

Характеристики на фарсовата ситуация

Измамниците

Персонажът на наивника-хитрец

Портрет

Сценично присъствие

Двойственост и двойна игра

Ситуационни игри и механизми на сценичното им функциониране

Видове ситуационни игри

Телесно-нагледни игри

Глава VII. Словесните игри във фарсовете

Игра и комуникация

Словесни игри и словесно комично

Множественост на кодовете

Игра с пластовете на кода

Подлагане на изпитание на комуникацията чрез езика

Заключение

Библиография

Издания на фарсове

Критика

Общи трудове

История и критика на театъра

Общи изследвания върху Средновековието

Играта във френските средновековни фарсове

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 216
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-07-3885-7
Creation date 2015
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset