Bulgaria Mediaevalis 7/2016

 

Table of contents

List of abbreviations

Editorial note

Fontes

И. Топалилов. Porta aurea на късноантичния Филипопол

Д. Валентинова. Справедливост и корупция в Lex Romana Ostrogothorum

Д. Владимирова-Аладжова. Печат на Приск от Сердика (VIVII в.)

Н. Шаранков. Особености на средновековните гръцки надписи в стихове от България

Ив. Йорданов. Печатите на Лъв Сарацинопул и византийската администрация в Източна България (971986)

Л. Домозетски. Средновековната стенна живопис в църквата „Св. Архангел Михаил“ в град Рила

K. Nenov. Bulgaria and the Western Black Sea region in Libro del conosçimiento, 14th century

S. Origone. Provvedimenti per Caff a alla fi ne del secolo XIV

Е. Костова. Митрополитски акт от 1379 г., пазен в светогорския манастир Ватопед

А. Милтенова. Сказание за произхода на самодивите

Ст. Баталова. Българите в Историческата сума на Антонин Флорентински (13891459)

L. Balletto. La schiavitù nella Chio dei Genovesi a metà del secolo XV (dagli atti notarili redatti nell’isola nel 14491450)

П. Данова. Славянският Ролан в „Книга за гневния Радо“ на венецианския комедиограф Дзуан Поло де Лиомпарди

С. Аризанова. Терминология на облеклото в средновековната българска книжнина

C. Pavlikianov. The Athonite Monastery of Zographou and its medieval Slavic archives (13421572)

Studia

Т. Димитров. “Majores mures, qui vulgariter rati vocantur”: черният плъх (Rattus rattus) и Юстиниановата чума

Вл. Ангелов. Някои наблюдения върху съдбата на бегълците от средновековна България

М. Лешка. Проблема Болгарского патриархата во время правления Симеона I Великого и Петра I (краткий обзор)

P. Sophoulis. Bandits and pirates in the medieval Balkans: some evidence from hagiographical texts

К. Маринов. Разузнавачи, шпиони, предатели. Значение на разузнаването при действията на византийските войски в планинска местност (VIXI в.)

A. Madgearu. The war of 971 in Bulgaria: a model of conflict resolution for present superpowers

Т. Попов. Влашката низина и българите след татарското нашествие (12411242 г.) до края на ХІІІ век

S. Georgieva. The last Bulgarian Tsaritsa of Hungarian origin (1255/6)

Д. Димитров. Плаване и комуникации по Западното Черноморие (XIIIXV в.)

Bogomilism

V. Gjuzelev. A novelty about the Bogomils’ Secret Book

А. Милтенова. Апокрифи с богомилски и с антибогомилски елементи: нови данни

Y. Stoyanov. Aspects of doctrinal and cultic secrecy in Bogomilism and Catharism and the problem of their provenance

M. Angelovska-Panova. The Bogomil apostasy and traditional values in the folklore

Е. Лазарова. Приказките, дуалистичната ерес и етическият принцип на справедливостта: богомилски реликти в българското народно творчество

В. Стојчевска Антиќ. По трагите на богомилите. Теренски истражувања во села на планината Бабуна (Богомила, Бистрица, Согле, Нежилово)

Recensiones

Петър Ангелов. Чуждите народи в представите на средновековния българин (D. Polyvyannyy)

Сашка Георгиева. Жената в Българското средновековие (Е. Костова)

Alberto Alberti. Ivan Aleksandăr (13311371). Splendore e tramonto del Secondo Impero Bulgaro (В. Гюзелев)

Summaria

Details
Publisher Bulgarian Historical Heritage Foundation
Language Bulgarian, English, Italian, Macedonian
Pages 558
Illustrations b/w figures, maps
Binding paperback
ISSN 1314-2941
Creation date 2016
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset