Archiv für mittelalterliche Philosophie und Kultur. Heft XXVI
Архив за средновековна философия и култура. Свитък XXVI
Archive for Medieval Philosophy and Culture, vol. XXVI
Language: Bulgarian with summaries in English

 

Table of contents

О. Георгиев. За значението на prudentia в ранния XIII век

Г. Каприев. Измеренията на понятието „философия“ във византийската мисловна култура

Г. Динева. За свободата на волята. Отново (Парадоксът на Августин)

С. Младенов. Волята за мислене. Ролята на волевата част от душата в познавателния процес

С. Янакиева. Лицата на благодатта и спасителните стратегии в Призоваването на Всеки

Д. Бригуля. Властта на Адам

Николай от Куза. За възможността-битие (превод Цочо Бояджиев)

Г. Каприев. Отвъд спиритуализма и мистицизма  антропологическата алтернатива (за Nikolaos Loudovikos, Analogical Identities: The Creation of the Christian Self. Beyond Spirituality and Mysticism in the Patristic Era)

Abstracts in English

 

Details
Publisher East–West Publishing
Language Bulgarian with summaries in English
Pages 216
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-619-01-0749-1
Creation date 2020
Size 13 х 20 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset