The coins of the Byzantine Palaeologos family in the coin circulation of the Bulgarian Kingdom in period 12591396. Author: Konstantin Dochev. Language: Bulgarian with a summary in English

 

Table of contents

Увод

Глава I. Преглед на проучванията за монетосеченето на Палеолозите

Глава II. Парично-теглова система във Византия и България през XII и началото на XIII в. (до 1204 г.). Монетосечене

Глава III. Паричното обръщение в българската държава от 1186 до 1261 г.

1. Период на превъзходство на ромейските номизми 11861204 г.

2. Паричното обръщение в периода 12041257 г.  десетилетия на имитативните златни и медни латински монетосечения

Глава IV. Монети и монетосечене на Палеолозите в периода 1261-1396 г.

1. Писмени извори за монетосеченето на Палеолозите

2. Монетни наименования във Византия (12041396)

2.1. За периода 12041305 г.

а. перпера

б. мануелат

в. трикефалон

г. дукат-грош

д. стаменон

е. тетартерон

2.2. За перидоа 13051367 г.

а. перпера

б. василикон

в. аспра

г. торнезе

д. медни монети с надпис ΠΟΛΗΤΙΚΟΝ

е. асарион

2.3. За периода 13671396 г.

а. ставрон

б. сребърни слитъци „sommo“

3. Парично-тегловна система и монетосечене във Византия в периода 12611396 г.

а. златно монетосечене

б. сребърно монетосечене

в. билоново монетосечене

г. медно монетосечене

4. Монетарници

Глава V. Владетелски монетосечения на Палеолозите в периода 12611396 г.

1. Генеалогична справка за фамилията на ранните Палеолози

2. Михаил VIII Палеолог (12611282)

а. златно монетосечене

б. сребърно монетосечене

в. медно монетосечене

3. Андроник II Палеолог (12821328)

а. златно монетосечене (императорът сам)

б. медно монетосечене (императорът сам)

в. златно монетосечене (Андроник II с Михаил IX)

г. сребърно монетосечене (Андроник II с Михаил IX)

д. медно монетосечене (Андроник II с Михаил IX)

4. Андроник III Палеолог (13281341)

а. златно монетосечене

б. сребърно монетосечене

в. медно монетосечене

5. Йоан V Палеолог (13411395)

5.1. Регенство (13411347)

5.2. Съвместно управление с Йоан VI Кантакузин (13471352)

а. златно монетосечене

б. сребърно монетосечене

в. медно монетосечене

5.3. Самостоятелно управление (13541391)

а. златно монетосечене

б. сребърно монетосечене

в. медно монетосечене

6. Мануил II Палеолог (13911425)

а. сребърно монетосечене

б. медно монетосечене

Глава VI. Паричното обръщение в България в периода 12611396 г.

1. В периода 12041259 г.

2. В периода 12591316 г.

3. В периода 13161332 г.

4. В периода 13321396 г.

Заключение

Summary in English

Приложения  списъци с колективни находки

1. Колективни находки със златни перпери на Палеолозите от България

2. Колективни находки със сребърни монрти на Палеолозите от България

3. Колективни находки с медни монети на Палеолозите от България

4. Колективни находки със златни перпери „Йоанов тип“

5. Колективни находки със сребърни монети на български царе от XIV в.

6. Колективни находки със сребърни монети на Иван Шишман и Иван Срацимир

7. Колективни находки със сребърни венециански монети

Списък на използваната литература

Именен и топографски показалец

Списък на използваните съкращения към именния и топографски показалец

Таблиза с генеалогията на фамилията Палеолози в периода 12591453 г.

Карти на колективните находки

Catalogue

Михаил VIII Палеолог (12591282)

златно монетосечене, Константинопол

сребърно монетосечене, Константинопол

медно монетосечене, Тесалоника

Михаил VIII с Андроник II Палеолог (12721282)

медно монетосечене, Константинопол

медно монетосечене, Тесалоника

Андроник II Палеолог (12821294)

златно монетосечене, Константинопол

медно монетосечене, Константинопол

медно монетосечене, Тесалоника

Андроник II с Михаил IX Палеолог (12941305)

златно монетосечене, Първа хронологична група (12941305), Константинопол

златно монетосечене, Втора хронологична група (13051316), Константинопол

златно монетосечене, Трета хронологична фаза (13161325/26), Константинопол

сребърно монетосечене, Константинопол

медно монетосечене, трахеи, Константинопол

медно монетосечене, трахеи, Тесалоника

медно монетосечене от тетартерони, Константинопол

Андроник II с Андроник III (13251328)

златно монетосечене, Константинопол

Андроник III Палеолог (13281341)

златно монетосечене, Константинопол

сребърно монетосечене, Константинопол

медно монетосечене, Константинопол

медно монетосечене, Тесалоника

Андроник II с Йоан V Палеолог (13381341)

сребърно монетосечене, Константинопол

медно монетосечене, Тесалоника

Йоан V Палеолог с Ана Савойска (13411365)

медно монетосечене, Тесалоника

Йоан V с Йоан VI Кантакузин (13471352)

златно монетосечене, Константинопол

сребърно монетосечене, Константинопол

медно монетосечене, Константинопол и Тесалоника

Йоан VI Кантакузин (13521355)

сребърно монетосечене, Константинопол

Ана Савойска (13541365)

медно монетосечене, Тесалоника

Йоан V Палеолог (13651391)

сребърно монетосечене, Константинопол

медно монетосечене, Тесалоника

Андроник IV Палеолог (13761379)

сребърно монетосечене, Константинопол

Мануил II Палелог (13911425)

сребърно монетосечене, Константинопол

медно монетосечене, Константинопол

медно монетосечене, Тесалоника

Анонимни медни монетосечения (13051347)

Константинопол

Перпери  фурета на Палеолозите (13311354)

Константинопол

Табла с византийски и български монети от IVXIV в.

Details
Publisher Centrex
Language Bulgarian with a summary in English
Pages 528
Illustrations b/w figures, maps
Binding paperback
ISBN 978-954-913-083-6
Creation date 2017
Size 21 x 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset