Stoyan Avdev. The Monetary System of Medieval Bulgaria (13th14th century). In Bulgarian with summary in English

 

Table of contents

Предговор

Монетна система във Византия през XIIXIV век и установяването и по българските земи

Периодично-тегловните мерки на някои локални парични системи

Варненската монетна система от първата половина на XIV век

Месембрийската локална монетна система

Аспровата монетна система в сребърното българско монетосечение от XIV век

Грошовите монети в западнобългарското сребърно монетосечение

Имитативните грошови монетосечения в Средновековна България

Василиконовият тегловен стандарт в североизточните български земи

Еволюция на аспровата монетна система в Средновековна България (13371396)

Заключение

Приложения

 

Монетната система в Средновековна България през XIII–XIV век

Details
Publisher Besike
Language Bulgarian with a summary in English
Pages 238
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 954-9163-51-2
Creation date 2005
Size 16 x 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset