Coins and coin circulation in the Medieval Shumen
Monnaie et circulation monétaire dans la ville médiévale de Choumen
Author: Zhenya Zhekova. Language: Bulgarian with summaries in English and French 

 

Table of contents

Въведение

Списък на илюстративния материал

Цитирана литература

Списък на съкращенията

Предговор

Преглед на проучванията. Извори за Шумен

Глава I. Монети и монетна циркулация от периода 498681 г.

Глава II. Монети и монетна циркулация от периода 6811204 г.

Глава III. Монети и монетна циркулация от периода 12041300 г.

Глава IV. Български монети от периода 13001444 г.

Глава V. Чуждестранни монети от XIV в.

Глава. VI. Чуждестранни монети от първата половина на XV в.

Глава VII. Монетна циркулация през периода 13001396 г.

Глава VIII. Монетна циркулация през периода 13961444 г.

Глава IX. Шумен  от стратегическа крепост към средновековен град

Каталог на единичните монетни находки от Шумен и региона VXV в.

Приложение I. Списък на колективните монетни находки от средновековния Шумен XIIIXIV в.

Приложение II. Сигилографски паметници от средновековния Шумен XXIV в.

Приложение III. Диаграми

Именен и географски показалец

Coins and coin circulation in the Medieval Shumen (summary)

Monnaie et circulation monétaire dans la ville médiévale de Choumen (Résumé)

Tables

Details
Publisher YPI-TP
Language Bulgarian with summaries in English and French
Pages 224
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-91924-1-4
Creation date 2006
Size 16 x 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset