Margaret Dimitrova. Commentaries on the Song of Songs in Manuscript 2/24
in the Rila Monastery (
Library father Neofit Rilski series, vol. IV)

 

Table of contents

Уводни думи

Тълкувания и ръкописи

Катена В2 в южнославянски ръкописи от XVXVI век

Рилския ръкопис 2/24: графико-правописни и езикови черти

Палеографски и кодиколожки черти на РМ 2/24

Правопис и фонетика

Морфологични черти

Синтактични особености. Преводачески техники

Лексикални особености. Преводачески техники

Заключение

Издание

Принципи на изданието

Съдържание на катената в РМ 2/24

Катена В2 в РМ 2/24

Приложения

Списък на цитатите от Песен на Песните

Списък на библейските цитати в РМ 2/24

Цитираната литература

Тълкувания на Песен на песните в ркп 2/24 от Рилската света обител

Details
Publisher Heron Press
Language Bulgarian
Pages 484
Illustrations color photographs
Binding hardback
ISBN 978-954-580-310-9
Creation date 2012
Size 18 х 25 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset