Commentaries on the Bulgarian and European Middle Ages (The Seven Books of the Medieval Bulgarian history. Book 1)
Language: Bulgarian

 

The book includes studies and articles which represent the place of Medieval Bulgaria in the European family.

 

Table of contents

Уводни думи

Дял I. Европа  Византия  Цариград — Средновевковна България

Представата за Европа през Средновековието

В защита на Европейското средновековие

Българските земи и тяхното население в географско-пътеписната книжнина IVXIV век

Средновековна България в европейското пространство

Византийската империя и Българското царство в бран и мир

Цариград и българите през Средновековието (VIIXV век)

Атлантическия път  портата към Новия свят. Европейският XV век и откриването на Америка

Дял II. Средновековна България  зараждане, същност и история

Стопанско развитие, социална структура и политическа организация на прабългарите IVVII век

Държава  църква  народност  култура (кратък очерк)

България и Византийската империя (опит за характеристика на техните взаимоотношения)

Бележки върху историята на Самуилова България

Положителни и отрицателни явления и процеси през управлението на Българското царство по време на първата Асеневска династия (11851280)

Българското царство през XIII век: насоки и фактори във външната му политика

България в папската политика на Балканите през 13521396 г.

Дял III. Град, столици и религиозност

Поселищната история на средновековна България  изследвания и задачи

Средновековния български град  обща характеристика

Столици, резиденции и дворцова култура в средновековна България (от номадския стан към царския двор)

Охрид в българската история и в историопистта от XIIIXVIII

Средновековният Търнов  духовна столица на славянската православна общност

Византийско-българският диалог в областта на културата

Религиозна търпимост и несъвместимост в отношенията между гърци и българи, православни и католици в историята на България през XIII  средата на XV век

Дял IV. Личности, владетели, летописци

Личностите от Българското средновековие в историографско измерение

Παιδεια на средновековните български владетели (VIIXIV в.)

„Българите с вродена дарба“

Българският книжовник летописец от XIIIXIV век

Използвани съкращения

 

Тълкувания върху българското и европейското Средновековие

Details
Publisher Prof. Marin Drinov Academic Publishing House
Language Bulgarian
Pages 446
Illustrations
Binding hardback
ISBN 978-954-322-954-3
Creation date 2018
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset