Aron Gurevich. The Medieval World: Culture of the Silent Majority
Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства
Language: Bulgarian. Category: Medieval Europe

 

Table of contents

Х. Трендафилов. Историческата анторпология на Арон Гуревич

Увод.

Част I. Начало на Средните векове

1. Простолюдието в културата на Ранното средновековие

Простолюдието в литературата на Ранното средновековие

Селячеството в християнската система на раннофеодалното общество

Свободата и несвободата в общественото съзнание на Ранното средновековие

Оценката на селския труд

Между езичеството и християнството

Селянинът и църковният идеал за святост

Селячеството и социално-етническите процеси през Ранното средновековие

Част II. Тринадесетият век

Времето, съдбата, митът и историята в сагата

„Хронотопът“ в „Песен за нибелунгите“

„Хронотопът“ на народното християнство: exempla

Устната и писмената култура на Средновековието: две „селски видения“ от края на XII и началото на XIII век

Личността, призванието, богатството и спасението в проповедта на Бертолд Регенсбургски

Бертолд Регенсбургски  проповедник от периода на „междуцарствието“ в Германия

„Антропологията“ и „социологията“ на Бертолд Регенсбургски

Грехът и изкуплението: промените в религиозния живот на града през XIII век

Земният свят и отвъдният свят

Семейство и възпитанието на децата. Друговерците

Притчата за блудния син, обърната наопаки или епизод от живота на рода Хелмбрехт

Част III. Късно средновековие

Народната магия и църковният ритуал

Вещицата в селото и пред съда

Послеслов

Бележки

Списък на източниците и цитираната литература

Средновековният свят: културата на мълчащото мнозинство 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 334
Illustrations -
Binding paperback
ISBN 954-07-1628-4
Creation date 2005
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset