The settling of the Bulgarians on the Balkan Peninsula (4th7th century AD). Volume1: According to the onomastic data
Заселването на българите на Балканския полуостров (IV—VII век). Том I. По ономастични данни
Category: 
Proto-Bulgarians

 

Table of contents

Увод

Древнобългарски и неславянски антропоними в българските земи през XVXVIII век

1. Антропоними, произлезли от етноними

Лични имена от типа „българин“

Лични имена от типа „обър“ („авар“)

Лични имена от типа „угър“

Лични имена от типа „хун“

Лични имена от типа „барсил, барсула, барчул“

2. Лични имена, произлизащи от древнобългарски титли

Лични имена от типа „кан“

Лични имена от типа „хакан, каган“

Лични имена от типа „боил“

Лични имена от типа „таркан“

Лични имена от типа „жупан“

Лични имена от типа „бан“

Лични имена от типа „багаин“

Лични имена от типа „копан“

Лични имена от типа „чигот“

Лични имена от типа „маготин“

Лични имена от типа „колобър“

Лични имена от типа „багатур“

Лични имена от типа „боляр“

3. Лични имена, свързани с календарни и религиозни термини

Лични имена от типа „докс, дохс“

Лични имена от типа „теку“

Лични имена от типа „шегор“

Лични имена от типа „тох“

Лични имена от типа „сомор“

Лични имена от типа „Мадара“

Лични имена от типа „кумир“

4. Лични имена, имащи паралел сред писмено засвидетелстватни древнобългарски имена

Лични имена от типа „Крум“

Лични имена от типа „Сабин, Сивин“

Лични имена от типа „Баян, Боян“

Лични имена от типа „Цок“

Лични имена от типа „Омуртаг“

Лични имена от типа „Борис“

Лични имена от типа „Кардам“

Лични имена от типа „Аспарух“

Лични имена от типа „Кубер“

Лични имена от типа „Кубрат“

Лични имена от типа „Тервел“

Лични имена от типа „Пресиян“

Лични имена от типа „Севар“

Лични имена от типа „Сондоке“

Лични имена от типа „Паган“

Лични имена от типа „Вокил“

Лични имена от типа „Богорис“

Лични имена от типа „Чепа“

Лични имена от типа „Шун“

Лични имена от типа „Винех“

Лични имена от типа „Маламир“

Лични имена от типа „Безмер“

Лични имена от типа „Ирник“

5. Други лични имена от древнобългарски произход

Лични имена от типа „пашеног“

Лични имена от типа „делва“

Лични имена от типа „бисер“

Лични имена от типа „Хурс, Хрус, Хорс, Хърс“

Лични имена от типа „Сар“

Лични имена от типа „Татул“

6. Лични имена от предполагаем древнобългарски произход

Лични имена от типа „Баште, Башто“

Лични имена от типа „Шумарин, Сумарин“

7. Древнобългарски корени в лични имена

Лични имена, съдържащи корена „бат-“

8. Суфикси от древнобългарски и неславянски произход в лични имена

Лични имена, завършващи със суфикса „-ул“

Лични имена, завършващи със суфикса „-ад/-ат“

Лични имена, завършващи със суфикса „-ар“

Лични имена, завършващи със суфикса „-уш“

Лични имена, завършващи със суфикса „-ман“

9. Антропоними, известни като имена на исторически личности от Първото и Второто българско царство

10. Топоними, превърнали се в антропоними

11. Неславянски антропоними в българските земи през XVXVIII век

А, Б, В, Г, Д, Е, З, И, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я

12. Реликтови славянски антропоними

13. Реликтови тракийски антропоними

Цитирана литература

Речник на срещани специфични османски термини

Заселването на българите на Балканския полуостров (IV–VII век). Том I. По ономастични данни

Details
Publisher Tangra TanNakRa
Language Bulgarian
Pages 400
Illustrations maps
Binding paperback
ISBN 978-954-378-120-1
Creation date 2015
Size 16 х 24 cm
Citation
Citation Голийски, Петър. Заселването на българите на Балканския полуостров IV-VII век: Т. 1 -. София: ИК Тангра ТанНакРа, 2014.

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset