History of the Bulgarian Kingdom in the Middle Ages. Volume 1. Part one. First Bulgarian Kingdom: Period of a Huno-Bulgarian domination (679—852)
История на българската държава през средните векове. Том 1
Language: B
ulgarian

 

Table of contents

Предговор

И. Божилов. Васил Златарски и неговата „История на Българската държава през средните векове“

Предговор

Славяно-византийските отношения на Балканския полуостров до средата на VII век

История на хуно-българите от появата им в Европа до средата на VI век

Първоначална история на хуно-българите до края на V век

Хуно-българите в източната империя

Съдбата на хуно-българите  кутригури и утигури

Кубрат, основател на Стара велика черноморска България

Разтуряне на Кубратовата държава

Първо българско царство

Основаване и закрепване на българската придунавска държава

Аспарух, основател на придунавска България

Българските владетели от рода Дуло

Епоха на вътрешни междуособици и външни опасности

Отклонение на византийската опасност и край на вътрешните борби

Териториално разширение и политическо издигане

Начало на съперничество с Византия за надмощие

Промяна на вътрешната и външна политика на България

Успехът на християнството и засилване на славянското влияние

Притурки

Българско летоброене

Гостун и Безмер славяни ли са?

Има ли противоречие в описанията на Теофан и Никифор за местопоселението на Аспарух?

Разказ за участието на св. Димитър в навременното пристигане на Сисиний в Солун

Ринхинският княз Пребънд и 4-та обсада на Солун от славяните

Редът на българските ханове след Сабин

Съдбата на император Никифор I в боя на 26 юли 811 г. и мястото на катастрофата

Към въпроса за мотивите, по които било отхвърлено Крумовото предложение за мир в 812 г.

Бойните оръдия и машини на Крум

Известието на Свида за Крумовото законодателство

Въпросът за приемника на Крум

Походът на Лъв V против българите през 814 г. според разказа на Теофановия продължител и други по-късни хронисти

Известието за похода на Лъв V против българите и за 30-годишния мир в „Посланието до император Теофил“

За българската договорна клетва

Чаталарският Омуртагов надпис

Търновският Омуртагов надпис

Маламир не е Пресиян

Предговор

И. Божилов. Васил Златарски и неговата „История на Българската държава през средните векове“

Предговор

Славяно-византийските отношения на Балканския полуостров до средата на VII век

История на хуно-българите от появата им в Европа до средата на VI век

Първоначална история на хуно-българите до края на V век

Хуно-българите в източната империя

Съдбата на хуно-българите  кутригури и утигури

Кубрат, основател на Стара велика черноморска България

Разтуряне на Кубратовата държава

Първо българско царство

Основаване и закрепване на българската придунавска държава

Аспарух, основател на придунавска България

Българските владетели от рода Дуло

Епоха на вътрешни междуособици и външни опасности

Отклонение на византийската опасност и край на вътрешните борби

Териториално разширение и политическо издигане

Начало на съперничество с Византия за надмощие

Промяна на вътрешната и външна политика на България

Успехът на християнството и засилване на славянското влияние

Притурки

Българско летоброене

Гостун и Безмер славяни ли са?

Има ли противоречие в описанията на Теофан и Никифор за местопоселението на Аспарух?

Разказ за участието на св. Димитър в навременното пристигане на Сисиний в Солун

Ринхинският княз Пребънд и 4-та обсада на Солун от славяните

Редът на българските ханове след Сабин

Съдбата на император Никифор I в боя на 26 юли 811 г. и мястото на катастрофата

Към въпроса за мотивите, по които било отхвърлено Крумовото предложение за мир в 812 г.

Бойните оръдия и машини на Крум

Известието на Свида за Крумовото законодателство

Въпросът за приемника на Крум

Походът на Лъв V против българите през 814 г. според разказа на Теофановия продължител и други по-късни хронисти

Известието за похода на Лъв V против българите и за 30-годишния мир в „Посланието до император Теофил“

За българската договорна клетва

Чаталарският Омуртагов надпис

Търновският Омуртагов надпис

Маламир не е Пресиян

 

Details
Publisher Zahari Stoyanov
Language Bulgarian
Pages 486
Illustrations b/w figures
Binding hardback
ISBN 978-954-739-928-0
Creation date 2007
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset