The Bulgars and the Steppe Empire in the Early Middle Ages: The Problem of the Others. Second edition
Language: Bulgarian

 

Table of contents

Няколко думи към второто издание

Благодарности на автора

Въведение

Глава I. Външният друг

I.1. Другият е „затворен зад стени“, или за ролята на изначалното визуално ограничение

I.2. За свободата и другостта и за образите и знаците на своето и чуждото          

I.3. Световни религии и другост

Глава II. Вътрешният друг

II.1. Женската другост (съвместяването на лъка с „женската работа“, или между реда и хаоса)

II.2. Ковачи и шамани/чародеи/колобри или неизбежната, но необходима другост

II.3. Другостта на изповядващите недържавна религия (аристократи)

Заключение

Бележки

Съкращения

Библиография

Илюстрации

Българите и степната империя през Ранното средновековие: Проблемът за Другите

Details
Publisher Paradigma
Language Bulgarian
Pages 234
Illustrations b/w and color figures
Binding paperback
ISBN 978-954-326-382-0
Creation date 2019
Size 14 х 22 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset