Organization and Management of the Bulgarian Orthodox Church (9th14th Centuries). Second revised and expanded edition. Author: Bistra Nikolova. Language: Bulgarian

 

Table of contents

Въведение

Увод

Глава първа. Устройство и структура на управлението на българската църква (8651018)

Териториален обхват на Българското царство

Разпространение на християнството до покръстването

Покръстване и въпросите за църковната организация от архиепископия до патриаршия

Епископиите в България

Църковните степени и управленски структури. Възникване и развитие

Глава втора. Устройство и управление на българската църква (11851393)

Териториален обзор на Българското царство (края на XIIXIV в.)

Архиепископия: възобновяване на патриаршията

Български епархии. Канонично състояние

Духовенство и църковна администрация

Заключителни думи

Съкращения

 

Details
Publisher Nov chovek
Language Bulgarian
Pages 374
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-407-44-9
Creation date 2017
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset