Medieval Bulgarians: New Facts, Interpretations, Hypotheses
Author: Tsvetelin Stepanov. Language: Bulgarian

 

Table of contents

Предговор

Вместо увод  една позиция

Периферията като вселена

За локализацията на Кубратова „Велика България“

Системата за наследяване на властта в Кубратова България

Авитохол  историческа личност или митологема?

Средноазиатската област Белгиана и древните българи

Българската държава VII  средата на IX в.: борбата на короната на „Степната империя“ (причини и последици)

Protobulgarica (varia)

Ипсилонът с две хасти (IYI) и неговите значения (към символиката в ранносредновековна България)

Граници и пространството и граници в мисленето на ранносредновековния българин, или за едно друго има на „мостовете“ и „бариерите“

ΚΑΝΑΣΥΒΙΓΙ, титлата на прабългарския владетел (размишления върху идеята за върховната власт в предхристиянска България)

Владетелската доктрина в предхристиянска България (един опит за „прочит“ и интерпретатция)

Владетел, доктринерика и титулни практики в Източна Европа през VIIX век

Планина и святост в средновековна България: национални светци и свети царе

Средновековните есхатологични текстове и образите на жената на Балканите

 

Details
Publisher Tangra TanNakRa
Language Bulgarian
Pages 260
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 954-9942-12-0
Creation date 2000
Size 14 х 22 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset