Thessalonica and Epirus under the supreme authority of the Bulgarian Tsar John Assen II after 1230
Солун и Епир под върховната власт на цар Йоан Асен II след 1230 г.
Category: History of the Second Bulgarian Kingdom
Language: Bulgarian. 

 

   The monograph presents a numismatic and historical analysis of the independent mintages of the Bulgarian tsar John II Assen in the mint of Thessalonica, as well as those of Manuel Comnenus Duka and Michael II Duka, in which they are presented as despots of the Bulgarian tsar. These coin issues are considered as the main argument and source for the Bulgarian supremacy over Thessalonica and Epirus immediately after the battle of Klokotnitsa in 1230.

 

Table of contents

Въведение

ГЛАВА 1. Монетосеченията на цар Йоан II Асен с деспот Мануил Комнин Дука и деспот Михаил II Дука като извор за историята на Солун и Епир след 1230 г.

Монетосечения на деспот Мануил Комнин Дука и деспот Михаил II Дука с цар Йоан II Асен в Солун и Арта

Българската властова доминация в Солун и Епир (1230–1237): българското царско монетосечене и нискотегловното монетосечене на деспот Мануил Комнин Дука в монетарницата на Солун

ГЛАВА 2. Управление на Мануил Комнин Дука в Солун като деспот на цар Йоан II Асен

Териториално разширение на българската държава след битката при Клокотница през 1230 г.

Управленският статут на Мануил Комнин Дука

Църковна унификация между Търново и Солун

Българинът Михаил Братан – митрополит на Солун

Участие на деспот Мануил в антилатинския българо-никейски военно-политически съюз

Обезвластяване на Мануил и възстановяване на империята в Солун

Една възможна хронология на политическите и църковните събития в Търново и Солун

ГЛАВА 3. Управление на Михаил II Дука в Епир като деспот на цар Йоан II Асен

Поемане на властта в Епир от деспот Михаил към края на 1230 г.

Характер на политическата власт в Епир при Михаил II Дука

Извори за българското върховенство над Епир. „ΔΕΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΕΣΠΟΤΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΟΥ ΑΣΑΝΙ“

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наблюдения и изводи за харакера на деспотската титла през първата половина на XIII век според нумизматичните и историческите факти

Приложение. Карти

Библиография

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 272
Illustrations b/w figures
Binding hardback
ISBN 978-954-07-5674-5
Creation date 2023
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset