Despot Alexius Slav: The ruler of the Rodopes Mountains and Melnik
Деспот Алексий Слав. Владетелят на Родопите и Мелник
Category: Second Bulgarian Kingdom
Language: Bulgarian

 

  The book traces the events of the first half of the 13th century based on a critical analysis of the still insufficiently studied first decades of the Second Bulgarian Kingdom and the role of the first and second generation of the Asen dynasty, to which Despot Alexius Slav belongs. 

 

Table of contents

Предговор

Пролог. България по време на византийското владичество. Състояние на Византия в последната четвърт на XII век. Въстанието (бунтът) на Асеневци. Новоучредяване на българската държава. Второ българско царство

Кръстоносни походи. Четвъртият кръстоносен поход. Подялбата на Византия. Калоян и гърците

Произход на Асеневци. Кумани. Власи

България по времето на деспот Алексий Слав. Цар Калоян (11971207). Възход, териториално разширение. Дипломатически успехи. Уния с Рим

Деспот Алексий Слав влиза на историческата сцена  1208 г. Енигматичният благородник. Война с Борил. Брак с дъщерята на император Анри. Международно признаване и обещания за още власт

Деспотската титла на деспот Алексий Слав

Овладяване на Мелник. Преместване на столицата на деспот Алексий Слав от Цепина в Мелник. Войни с Борил и Стрез

Териториален обхват на владенията на Слав. Граници на държавата на деспот Алексий Слав

България по врмето на деспот Алексий Слав. Борил (12071218)  узурпатор или не? Управление и политика на цар Борил

Отношенията на деспот Алексий Слав с българските владетели и рода на Асеневци

Деспот Алексий Слав  господар на Мелник. Втори брак. Дипломатическа преориентация. Разместване на пластовете на Балканите. Деспот Алексий Слав  съюзник на Теодор Комнин

Държавата на деспот Алексий Слав. Организация и устройство. Определения и становища в историографията за Слав, държавата му и неговото значение

Археология и архитектура от времето на деспот Алексий Слав

Дарствената грамота на деспот Алексий Слав за манастира „Св. Богородица Спилеотиса“ от 1220 г.

Деспот Алексий Слав. Край неизвестен. Политически и исторически профил. Наследството

 

Details
Language Bulgarian
Pages 140
Illustrations b/w and color figures
Binding paperback
Creation date 2020
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset