Bulgaria and the Medieval World (The Seven Books of the Medieval Bulgarian history (4th—15th c.). Book 2)
България и средновековният свят
Category: Medieval Bulgaria
Language: Bulgarian

 

   The second volume of the series The Seven Books of the Medieval Bulgarian history (4th—15th c.) is dedicated to the place of Bulgaria and the Bulgarians in the history of medieval Europe (7th15th centuries). An attempt has been made to reveal some of the Bulgarian achievements and contributions not only in military-political and church-religious, but also in literary and cultural terms.

 

Table of contents

Увод

България и българите сред държавите и народите на средновековна Европа (VIIXV в.)

Дял I. Име и място в европейското пространство

Наименованията на средновековна България в историческите извори (VIIX в.)

Българската средновековна държава (VIIXIV в.)

Made in Bulgaria, made by the Bulgarians и други български работи през Средновековието (VIIXV в.)

Държава  църква  култура в България и Сърбия през XIV в. Опит за съпоставка

Дял ІІ. Византийската империя в българската история

Римското наследство на ранна Византия (IVVII в.)

Значението на брака на цар Петър (927969) с ромейката Мария-Ирина Лакапина (911962)

Българската държава и Никея в борба срещу Латинската цариградска империя (12041261)

Наблюдение върху византийското присъствие в българското Черноморие от края XII до средата на XV в.

Спорът между България и Византия за царското владение Загора и последната война между тях през 13641367 г.

Дял ІІІ. Българската държава, Папството и Европейският Запад

Средновековна България и Западна Европа (IXXI в.)

Характерни моменти от отношеният между България и Римската църква през средните векове

Бележки върху йерархическия статус на Българската църква и нейния предстоятел през първия век от покръстването (865971)

Баварци и българи през Средновековието

Българските пратеничества при германския император Отон I в Магдебург (965) и в Кведлинбург (973)

Българското минало в средновековни английски съчинения, особено от времето на Томас Бекет (11181170)

Четвъртият кръстоносен поход, превземането на Цариград и българо-латинските отношения 12041207 г.

Етюди върху Калояновата победа край Одрин през 1205 г.

Праославната и католическата църква в историята на българския народ през XIII  началотона XIV в.

Нека Бог се смили над душите им. Триптих за съдбата на французите през Никополската битка (1396) и подир нея

Средновековна България и Скандинавия през XIXIV в.

Дългия поход на полско-унгарския крал Владислав III Ягело от 14431444 и българите

Католическата църква в София през втората половина на XV в. и нейните капелани

Дял ІV. Италианските републики и българите през Средновековието

Българо-генуезките отношения през XIIIXV в.

България и Венеция през първата половина на XIV в.

Флорентинската следа в българското минало през XIIIXIV в.

Флорентинската търговия в българските земи през XIII  началото на XVI в.

Българската диаспора и присъствие в Генуезката република през XIIIXV в.

Българи и жители на българските градове в италианските градове-държави Генуа и Венеция и в някои от техните колонии и фактории през XIVXV в. (предварителни бележки)

Българите на остров Кипър през XIVXV в.

Моряци  българите и жители на български черноморски градове във флотата на Генузеката република

Използвани съкращения

 

 

 

Details
Publisher Prof. Marin Drinov Academic Publishing House
Language Bulgarian
Pages 470
Illustrations
Binding hardback
ISBN 978-619-245-050-2
Creation date 2021
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset