John of Damascus. The Fount of Knowledge, Vol. I: Philosophical Chapters, Concerning Heresy
S. Ioannis Damasceni. Fons scientiae I / Του Αγιου Ιωαννου Δαμασκηνοῦ. Πηγη γνώσεω I
Language: Bulgarian, Greek

 

Table of contents

Предговор

Бележки на редактора на „Философски глави“

Философски глави

Пролог

Подробен списък на главите

Глава 1. За знанието

Глава 2. Каква е целта [на съчинението]

Глава 3. За философията

Глава 4. За битието, същността и съпътстващото

Глава 5. За огласяването

Глава 6. За делението

Глава 7. За предшестващото по природа

Глава 8. За определението

Глава 9. За рода

Глава 10. За вида

Глава 11. За индивида

Глава 12. За видовото различие

Глава 13. За съпътстващото

Глава 14. За собствено присъщото

Глава 15. За предикатите

Глава 16. За синонимното и омонимно предициране

Глава 17. За предиката с оглед на това що е и какво е предметът?

Глава 18. Общност и различие при петте огласявания

Глава 19. Общност и различие при рода и видовото различие

Глава 20. Общност и различие при рода и вида

Глава 21. Общност и различие при рода и собствено присъщото

Глава 22. Общност и различие при рода и съпътстващото

Глава 23. Общност и различие при видовото различие и вида

Глава 24. Общност и различие при видовото различие и собствено присъщото

Глава 25. Общност и различие при видовото различие и съпътстващото

Глава 26. Общност и различие при вида и собствено присъщото

Глава 27. Общност и различие при вида и съпътстващото

Глава 28. Общност и различие при собствено присъщото и неотделимото съпътстващо

Глава 29. За ипостаса, въипостасеното и неипостасното

Глава 30. За същността, природата и формата; и за индивида, лицето и ипостаса

Глава 31. За омонимите

Глава 32. За синонимите

Глава 33. За полинимите

Глава 34. За различните и хетеронимите

Глава 35. За паронимите

Глава 36. За десетте най-родови рода

Глава 37. За еднородното и едновидното, за разнородното и разновидното, за едноипостасното и различаващото се по число

Глава 38. За това, което съществува в друго

Глава 39. Още за същността

Глава 40. За природата

Глава 41. За формата

Глава 42. За ипостаса

Глава 43. За лицето

Глава 44. За въипостасеното

Глава 45. За неипостасното

Глава 46. Деление на битието

Глава 47. Деление на същността

Глава 48. Още за еднородното и едновидното, за разнородното и разновидното, за едноипостасното и различаващото се по число  

Глава 49. За количественото и количеството

Глава 50. За отношенията

Глава 51. За качественото и качеството

Глава 52. За действието и претърпяването

Глава 53. За разположението

Глава 54. За [категорията] къде

Глава 55. За [категорията] кога

Глава 56. За наличието

Глава 57. За противостоящото

Глава 58. За дадеността и лишеността

Глава 59. За предшестващото и последващото

Глава 60. За даденото заедно

Глава 61. За движението

Глава 62. За наличието

Глава 63. За изказването – отрицание или твърдение

Глава 64. За термина, предпоставката и умозаключението

Глава 65. Различни определения

Глава 66. Още за ипостасното съединение

Глава 67. Определенията на философията са шест

Глава 68. За четирите диалектически метода

За ересите накратко: откъде са започнали и как са възникналиЗа ересите накратко: откъде са започнали и как са възникнали

ВарваризъмВарваризъм

Скитизъм

Елинизмът

Юдаизъм

Питагорейци или перипатетици

Платониците

Стоиците

Епикурейците

Самарянство

Горотини

Йевусеите

Есини

Достините

Книжници

Фарисеи

Садукеи

Имероваптисти

Осини

Насариеи

Иродианите

Симониани

Менандриани

Саторнилиани

Василидиани

Николаити

Гностици

Карпократиани

Киринтиани

Назореи

Евионеи

Валентиниани

Секундиани

Птолемеи

Маркосеи

Колорвасеи

Ираклеонити

Офити

Каиани

Ситиани

Архонтики

Кердониани

Маркионисти

Лукианисти

Апелиани

Севериани

Татиани

Енкратити

Катафригасти

Пепузиани

Четиридесетници

Aлоги

Адамиани

Сампсеи и алкесеи

Теодотиани

Мелхиседекиани

Вардисианисти

Ноициани

Валисии

Катари

Ангелики

Апостолики

Савелиани

Оригениани

Оригениани, други

Павлианисти

Манихеи

Йеракити

Мелетиани

Ариани

Аудиани

Фотиниани

Маркелиани

Полуариани

Духоборци

Аериани

Аетиани

Димирити

Антидикомариамити

Колиридиани

Масалиани

Несториани

Евтихианити

Египтяни

Афтартодокити

Агноити

Варсануфити

Икети

Гносимахи

Илиотропити

Тнитопсихити

Агониклити

Теокатагности

Христолити

Етнофрони

Донатики

Итикопроскопти

Парерминевти

Лампетиани

Монотелити

Автопроскопти

Измаилтяни

Христианокатигори

Апосхистите

Епилог

И. Христов. Гръцко-славянски лексикални паралели във философските глави от Симеоновия сборник и Извор на знанието

Списък на съкращенията

Йоан Дамаскин. Извор на знанието. Том 1: Философски глави. За ересите накратко

 
Details
Publisher East–West Publishing
Language Bulgarian, Greek
Pages 384
Illustrations
Binding hardback
ISBN 978-619-152-470-9
Creation date 2014
Size 14 х 20 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset